Rozmowy w sprawie Terminali Paliw PKN ORLEN zakończone sukcesem.

Po podjętej interwencji przez naszą Organizację Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A. poprawiły się warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników pracujących na terminalach PKN ORLEN.

Aby lepiej poznać rzeczywiste potrzeby wspólnie z Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy odbyliśmy wizyty na Terminalach w: Ostrowie Wielkopolskim, Gutkowie, Nowej Soli, Sokółce, Trzebini i Widełce. Wszędzie tam mamy swoich członków, którzy zgłaszali nam swoje problemy, a my potrzebę ich rozwiązania zgłosiliśmy Pracodawcy.

Temat logistyki i sytuacji kadrowej na Terminalach Paliw zlokalizowanych poza Płockiem poruszany był przez nas wielokrotnie. Odbyliśmy spotkania z Członkiem Zarządu ds. Handlu Hurtowego i Międzynarodowego Michałem Rogiem i Dyrektorem Wykonawczym Ds. Kadr Wiolettą Kandziak, poprzedzone wcześniej telekonferencją i spotkaniami bezpośrednimi z Dyrektorem Wykonawczym ds. Logistyki Błażejem Krawczyszynem i z Dyrektorem Biura Infrastruktury i Rozliczeń Logistyki Rafałem Zarembą.

Tematy, które udało się nam zrealizować:

  1. Premia – premia jest przyznawana od maja br. w maksymalnej wysokości 15 %, w związku z dodatkowym wysiłkiem spowodowanym zagrożeniem koronawirusem COVID -19.
  2. Praca w nadgodzinach –  nie ma ograniczeń, nadgodziny są wypłacane wg potrzeb.
  3. Awanse – zostaną przyznane w chwili uruchomienia środków na ten cel w firmie – przewidywany termin sierpień br.  
  4. Rozdysponowanie środków uznaniowych uruchomiono od lipca br. pod specjalnym nadzorem Pani Dyr. Kandziak, tak aby były wystarczające i uwzględniały osoby, które otrzymały awanse z przyporządkowania bez środków finansowych.
  5. Podpisywanie umów na czas nieokreślony  – jak najwcześniejsze podpisywanie trzeciej umowy na czas nieokreślony – zasada: trzecia umowa ma być na czas nieokreślony. Odstępstwem od tej zasady jest wniosek kierownika.
  6. Obsady na terminalach – na brakujących wakatach będą zatrudniane nowe osoby.

Podjęta przez nas interwencja była bardzo owocna i spotkała się z zadowoleniem i uznaniem naszych członków – pracowników Terminali Paliwowych.

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin