Rozpoczęcie procesu przejęcia przez PKN ORLEN S.A. Grupy LOTOS S.A.

W dniu 14 lipca 2020 r. PKN ORLEN S.A. otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy LOTOS S.A.  Wynegocjowane przez ORLEN środki zaradcze warunkujące uzyskanie zgody Komisji Europejskiej są korzystne dla obu podmiotów, a także Klientów. Gwarantują także możliwość dalszego rozwoju ORLEN i LOTOS w obszarze wydobycia, produkcji, logistyki i sprzedaży detalicznej oraz hurtowej w całej Europie.

Środki zaradcze uzgodnione z Komisją Europejską obejmują zobowiązania ORLEN i LOTOS w obszarach: produkcji paliw i działalności hurtowej, logistyki paliw, działalności detalicznej, paliwa lotniczego oraz asfaltu. Sposób spełnienia określonych warunków i szczegóły transakcji będą ustalane w ramach odrębnych rozmów i negocjacji.

Biorąc pod uwagę fakt, że zobowiązania przewidziane w ramach środków zaradczych dotyczą nie tylko ORLEN, ale również LOTOS, ORLEN będzie ściśle współpracować z LOTOS w celu należytego wykonania tych zobowiązań. Jednocześnie ORLEN przystąpi do negocjacji z LOTOS odnośnie treści porozumienia określającego warunki tej współpracy. 

W kwestiach pracowniczych, działania te w żadnym wypadku nie oznaczają zwolnień pracowników. W najbliższym czasie zostaną rozpoczęte rozmowy ze związkami zawodowymi, mające na celu wypracowanie umowy społecznej dla pracowników.

Proces definitywnego przejęcia kontroli kapitałowej przez ORLEN nad LOTOS zajmie ok. 18 miesięcy od daty decyzji Komisji Europejskiej.

Na tym etapie trudno nam pisać o konkretach. Na pewno wszelkie działania będą komunikowane i przekazywane na bieżąco do publicznej wiadomości.

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin