Spór zbiorowy w AMLUX Sp. z o.o.

Zaostrza się spór zbiorowy w Spółce prowadzony na tle płacowym od kwietnia br.

W dniu 30 marca 2016 r. pismem kierowanym do Prezesa Spółki – Wspólna Reprezentacja Związkowa (WRZ), którą tworzą Międzyzakładowy Branżowy Związek Zawodowy w Grupie Kapitałowej PKN Orlen SA. oraz Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność PKN Orlen SA zwróciła się z żądaniem wypłaty nagrody jednorazowej w wysokości 500,00 zł na jednego uprawnionego pracownika. Pracodawca odmówił realizacji postulatu WRZ.

W związku z powyższym w dniu 12 kwietnia 2016 r. zaistniał spór zbiorowy, którego przedmiotem jest postulat wypłaty nagrody jednorazowej, zawarty w wystąpieniu WRZ z dnia 30 marca 2016r.

W celu rozwiązania sporu zbiorowego prowadzone są mediacje z udziałem mediatora Pana Lecha Latarskiego. Do spotkania doszło w dniu 16 sierpnia 2016 r., ale niestety ponownie strony nie doszły do porozumienia. Sporządzono protokół rozbieżności.

Zły stan spraw pracowniczych, brak funduszu socjalnego, brak wydawania odzieży roboczej, środków czystości, problemy z terminową wypłatą świadczeń Amlux tłumaczy konsekwencją kolejnej odmowy ze strony ORLEN Administracja Sp. z o.o. renegocjacji kontraktu.

Organizacje związkowe w tej sytuacji zmuszone będą podjąć bardziej radykalne działania mające na celu obronę interesów pracowników Spółki.

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin