Spotkanie opłatkowe branż NSZZ “Solidarność”

W dniu 8 stycznia 2018 r. w Gdańsku w Historycznej Sali BHP odbyło się spotkanie Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z przewodniczącymi struktur branżowych.

Spotkanie było okazją do podsumowania pracy związku w 2017 roku.

Przewodniczący Piotr Duda w swoim wystąpieniu poświęcił sporo miejsca dialogowi społecznemu. Zauważył, że choć rok 2017 był dobrym rokiem, to jednak dialog społeczny zaczął kuleć.

Przewodniczący NSZZ omówił najważniejsze priorytety dla Związku w nadchodzącym roku. Jest to między innymi rozwój układów zbiorowych pracy. W tej chwili branżowych układów właściwie nie ma.

Kolejnym priorytetem wyznaczonym na 2018 rok jest wolność związkowa. Państwo nie radzi sobie z art.12 Konstytucji RP, w którym mowa jest o wolności do zrzeszania się w związki zawodowe. Gwarantem tego zapisu jest państwo. Rzeczywistość jednak wygląda inaczej, bezprawne wyrzucanie działaczy związkowych z pracy nie jest działaniem odosobnionym. Związek przygotowuje w lutym konferencję na ten temat, wcześniej jednak lider NSZZ spotka się z ministrem sprawiedliwości, żeby porozmawiać o problemie i możliwościach jego rozwiązania.

Ponieważ nie udało się doprowadzić do możliwości wliczania okresu składkowego do emerytury i nie nastąpił żaden przełom w rozmowach na ten temat, Związek zapowiada powrót do prac nad emeryturami pomostowymi. W ocenie Dudy jest to o wiele bardziej realne, trzeba więc podjąć starania, żeby wrócić do prac nad tym tematem.

Kolejna bardzo ważna sprawa to wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu Państwowej Inspekcji Pracy. Chodzi o zwiększenie możliwości działania dla inspektorów PIP, zwiększenie kompetencji. Związek sprzeciwia się również próbom oderwania PIP od Sejmu. Rządzący się zmieniają, priorytety się zmieniają. Obecna sytuacja, kiedy PIP znajduje się przy Sejmie i odpowiada przed Radą Ochrony Pracy jest zdaniem szefa KK najlepszym rozwiązaniem z możliwych.

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko jest patronem NSZZ “Solidarność”. Przewodniczący KK przypomniał, że coroczna Pielgrzymka Ludzi Pracy, organizowana od lat w 3 niedzielę września jest wypełnieniem testamentu ks. Jerzego. Przewodniczący KK namawiał uczestników spotkania do jeszcze liczniejszego udziału w tym wydarzeniu, tak aby wszyscy razem mogli się modlić na Jasnej Górze w intencji ludzi pracy w Polsce.

Na spotkaniu naszą Krajową Sekcję Przemysłu Naftowego NSZZ „Solidarność” reprezentowali: Henryk Kleczkowski  – Przewodniczący  oraz Wiesław Frydrychowska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej KSPN.

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin