Spotkanie z Prezesem Zarządu PKN ORLEN S.A. Panem Danielem Obajtkiem.

W dniu 25 września br. Prezes Zarządu PKN ORLEN S.A. Pan Daniel Obajtek był gościem posiedzenia Komisji Międzyzakładowej i Komisji Rewizyjnej Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A.

Panu Prezesowi towarzyszyły : Pani Wioletta Kandziak, Dyrektor Wykonawczy ds. Kadr PKN ORLEN oraz Pani Anna Lewandowska – Romanowska, Dyrektor Biura Zarządzania Relacjami Społecznymi PKN ORLEN S.A.

Spotkanie przebiegło w rzeczowej, bardzo przyjaznej i życzliwej atmosferze. Pan Prezes przedstawił w swoim wystąpieniu bieżące zagadnienia którymi zajmuje się Zarząd naszej Firmy. Omówiliśmy też kilka postulatów, które są istotne do rozwiązania w najbliższym czasie. Na część z nich Pan Prezes zaproponował gotowe rozwiązania, inne będą dyskutowane podczas spotkań roboczych z  Panią Wiolettą Kandziak, Dyrektorem Wykonawczym ds. Kadr i jej zespołem.

Dyskusja prowadzona była  m.in. w następujących tematach:

  1. Zapowiadane połączenie PKN ORLEN i Grupy LOTOS.

Prezes Obajtek wskazał przede wszystkim na korzyści rozwoju wynikające z tego procesu dla naszej Spółki. Uspokoił, że połączenie obu firm nie oznacza zwolnień, ani też, że na stacjach benzynowych od razu wzrosną ceny. Zwrócił uwagę, że dzięki połączeniu uda się osiągnąć oszczędności, wskazał przy tym na koszty logistyki czy zakupu ropy. Prezes zapewnił też, że wszystkie decyzje, jakie będą podejmowane po połączeniu obu spółek, będą uwzględniały nie tylko czynnik ekonomiczny, ale przede wszystkim społeczny.

  1. Powrót usług zbiorowego żywienia oraz usług utrzymania czystości do PKN ORLEN.

Cieszymy się, że w  tej sprawie zapadły konkretne, tak długo oczekiwane decyzje.  Od 1 września usługi żywienia przejęła ORLEN Administracja. Nowy dostawca dostarcza posiłki regeneracyjne i pracownicze na teren zakładu produkcyjnego w Płocku. Stołówka pracownicza i inne obiekty gastronomiczne zostaną poddane niezbędnemu remontowi i jak najszybciej podejmą działalność. Pan Prezes Obajtek podkreślił, że w całym procesie najważniejsi są ludzie, którym trzeba zapewnić godziwe warunki zatrudnienia.

  1. ZUZP PKN ORLEN

24 września odbyła się I sesja negocjacyjna poświęcona rokowaniom ZUZP dla pracowników PKN ORLEN S.A., tematem której były głównie zmiany w Taryfikatorze Stanowisk Pracy w rodzinie zawodów tzw. produkcyjnych, wsparcia produkcji i Straży Pożarnej oraz jednoczesnego podwyższenia minimalnych progów w Tabeli Wynagrodzeń Zasadniczych. Otrzymaliśmy zapewnienie Pana Prezesa o zbieżności stanowisk Pracodawcy i strony społecznej w tym temacie.

  1. Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy w Spółkach GK

Zgłosiliśmy postulat wypracowania jednego dokumentu dla wszystkich spółek w których negocjujemy Układy Zbiorowe Pracy, różniącego się jedynie Taryfikatorem i Tabelą płac, właściwymi dla danej spółki.

  1. Karty zakupowe dla Spółek GK

Osiągnięciem tegorocznych negocjacji płacowych jest karta zakupowa dla pracowników Spółek. Kartą nie zostali objęci pracownicy Spółek, gdzie porozumienia płacowe zostały zawarte znacznie wcześniej i nie pojawiła się w ówczesnej ofercie pracodawcy karta zakupowa. Zgłosiliśmy postulat, aby w roku 2019 karta zakupowa była obligatoryjnie jednym z elementów porozumień płacowych dla pracowników Spółek GK.

W dalszej części dyskutowano na tematy dotyczące spółek: ORLEN Laboratorium, Basell Orlen Polyolefins, Centrum Edukacji, ORLEN CUK, ORLEN Projekt, ORLEN Budonaft czy ENERGOREM Płock.

 

Na zakończenie spotkania podziękowaliśmy Panu Prezesowi za dotychczasową współpracę z naszą Organizacją Związkową, mając nadzieję, że nadal będzie ona przebiegała w duchu dialogu społecznego i wzajemnego zrozumienia.

W podziękowaniu przekazaliśmy Kronikę Naszej Organizacji wydaną w 2017 roku, zawierającą informację o powstaniu organizacji oraz Ludziach, którzy od początku istnienia Nasz Związek tworzyli i w nim działali.

 

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin