Sprawy bieżące

Pomimo tego, że sezon urlopowy w pełni, odbywają się ważne spotkania, w którym uczestniczymy:

  1. W dniu 8 sierpnia br. odbyło się spotkanie z nowym Prezesem Zarządu ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. Panem Krzysztofem Kowalskim. Spotkanie dotyczyło bieżącej współpracy. Strony zapoznały się i uzgodniły sposoby wzajemnej komunikacji w przyszłości.
  2. Spotkanie z Panem Arkadiuszem Kamińskim – Ekspertem Biura Ochrony Środowiska PKN ORLEN S.A. w dniu 6 sierpnia br., dotyczyło bieżącym spraw dotyczących tego obszaru. Uczestnicy spotkania opowiedzieli się za podjęciem wspólnych, proaktywnych działań na rzecz ochrony wizerunku PKN ORLEN jako firmy, która przywiązuje szczególną wagę do kwestii ochrony środowiska. Podkreślili również konieczność współpracy, jeżeli chodzi o kwestie środowiskowe. Priorytetem jest podjęcie działań edukacyjnych i informacyjnych na szeroką skalę, ponieważ tematy środowiskowe są istotne dla mieszkańców Płocka i okolicznych gmin. Przedstawiciele strony związkowej podkreślili, że ich zdaniem obecnie Spółka wciąż jedynie broni się przed zarzutami z zewnątrz, a powinna wychodzić do społeczeństwa ze swoim przekazem informacji.
  3. Na spotkaniu z Dyrektorem Wykonawczym ds. Logistyki Panem Błażejem Krawczyszynem oraz Dyrektorem Biura Infrastruktury i Rozliczeń Logistyki Panem Rafałem Zarembą omawiana była bieżąca sytuacja dotycząca głównie terminali paliwowych. Poruszyliśmy szereg problemów, jakie nurtują pracowników tego obszaru i wymagają szybkiego rozwiązania. Razem z pozostałymi organizacjami związkowymi wnioskowaliśmy o wprowadzenie na terminalach zmianowego systemu czasu pracy oraz ryczałtu zmianowego. Zasygnowaliśmy problem związany z obsadą stanowisk pracy – chodzi o uzupełnienie występujących wakatów.
  4. Na kolejnym posiedzeniu Komisji BHP poruszyliśmy m.in. sprawę jak najszybszego szerokiego uruchomienia bramy nr 11 i konieczności jej rozbudowy oraz budowy parkingów. Brama mogłaby nas skomunikować z obwodnicą Płocka, która wkrótce zostanie oddana do użytku.
  5. Pod koniec lipca odbyło się spotkanie podsumowujące wyniki ankiety dotyczącej benefitów w PKN ORLEN S.A. Organizacjom związkowym przedstawiono również informacje o statusie prac związanych z pilotażowym uruchomieniem platformy kafeteryjnej. Udział w ankiecie wzięło tylko 17% pracowników. Podczas spotkania mocno akcentowaliśmy fakt, że wprowadzenie  programu benefitów nie może być zamiennikiem funduszu socjalnego.
  6. PKN ORLEN poinformował o uruchomieniu nowego programu profilaktycznego „Zdrowie 50+”. W ramach programu pracownicy Spółki, którzy ukończyli 50 lat będą mieli możliwość wykonania niezbędnych badań i konsultacji profilaktycznych, takich jak np. badania laboratoryjne i obrazowe oraz konsultacje lekarskie (kardiologa, okulisty, ginekologa, urologa, internisty). Celem jest ogólna ocena stanu zdrowia oraz w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości skierowanie do dalszego postępowania diagnostycznego i leczniczego.

W związku z zamieszczoną na stronie Intranetu informacją otrzymujemy wiele telefonów – dlaczego po raz kolejny różnicuje się pracowników poprzez uruchamianie programów tego typu?  Przecież wszystkie Spółki Grupy Kapitałowej mają podpisane umowy z Centrum Medyczne Medica i ich pracownicy powinni również korzystać z tego typu programów, a nie tylko pracownicy PKN ORLEN.

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin