Sprawy związkowe w Spółkach BOSS i CLIMBEX S.A.

Pensjonat Boss s.c. 

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A. z dniem 1 stycznia 2017 roku objęła swoją działalnością pracowników zatrudnionych w Spółce Pensjonat BOSS s.c., przedkładając Pracodawcy Statut NSZZ „Solidarność” oraz wszelkie niezbędne dokumenty rejestrowe.

Jako podmiot uprawniony do współdziałania z Pracodawcą w zakresie zbiorowych stosunków pracy, w tym do uzgadniania i konsultowania treści zakładowych aktów prawa pracy, skierowaliśmy prośbę o przekazanie informacji dotyczącej obowiązujących w Spółce wewnętrznych aktów prawa pracy, w tym w szczególności Regulaminu Wynagradzania, Regulaminu Pracy i Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Dokumenty po wielu prośbach otrzymaliśmy, ale takie, które nie spełniają wymogów ustawowych. Wyrażamy poważną obawę, że Pracodawca nie ma pojęcia o potrzebnych dokumentach i ich stosowaniu, roli związków zawodowych i konieczności współpracy.  Na nasze pisma nie odpowiada.

W chwili obecnej, jak donoszą nasi członkowie, zostali przeniesieni do nowej spółki! A gdzie nasz udział? Nie poinformowano nas o zmianie nazwy Pracodawcy, praktycznie nie mamy żadnych kontaktów z kimkolwiek z zarządzających. Współpraca z Pracodawcą od samego początku nie układa się dobrze,  nie możemy nawiązać normalnych stosunków.

CLIMBEX S.A. 

Z dniem 1 lipca 2017 roku, objęliśmy swoją działalnością wszystkich pracowników zatrudnionych w firmie CLIMBEX S.A. w związku z przejęciem funkcji Serwisu Usług Utrzymania Czystości realizowanych dotychczas na rzecz PKN ORLEN S.A. przez AMLUX Sp. z o.o. łącznie z przypisanymi do niej pracownikami, wśród których byli członkowie naszego związku. Objęliśmy firmę swoją działalnością, ponieważ na spotkaniu w dniu 26 czerwca br. w Płocku z przedstawicielami CLIMBEX S.A. uzyskaliśmy informację, że jesteśmy pierwszą organizacją NSZZ „Solidarność”, ponieważ dotychczas nie działa u nich żaden związek zawodowy. Jakie było nasze zdziwienie, gdy otrzymaliśmy pismo od Prezesa CLIMBEX S.A., w którym podważa nasz status. Nie przedstawia jednocześnie żadnych dokumentów na to, że działa inny związek. Podaje nazwę organizacji i nazwisko Przewodniczącego, z którym chcieliśmy nawiązać kontakt, lecz nikt nie podejmuje rozmowy i nie oddzwania. Prawo do ustalenia statusu, która organizacja NSZZ „Solidarność” jest organizacją reprezentującą pracowników nie leży po stronie Pracodawcy, tylko po stronie organizacji związkowych działających w jego firmie. Musimy zatem się porozumieć i ustalić, która z naszych organizacji będzie działać w CLIMBEX S.A.

Mijają dwa miesiące, a nie zostało podpisane żadne porozumienie na temat warunków przejścia pracowników, którego domagaliśmy się na podstawie art. 26 Ustawy o związkach zawodowych. Nie otrzymaliśmy też żadnych dokumentów prawa  pracy. Zamiast je przedstawić i podpisać porozumienie kwestionuje się nasz status, a do działania w tej chwili uprawnia nas forma przejścia pracowników z firmy Amlux na podstawie art.231 KP i w związku z art. 26 Ustawy o związkach zawodowych.

Kłopoty już się zaczęły.  Wyrażamy poważne zaniepokojenie sytuacją pracowników, którzy zgłaszają nam, że nie są do dzisiaj objęci opieką medyczną i ubezpieczeniem, nie mają zapewnionych środków higieny osobistej oraz środków piorących do odzieży roboczej. Co więcej za pierwszy miesiąc pracy nie otrzymali pełnego wynagrodzenia w stosunku do wysokości wynikającej z zawartych umów.

Niestety, ale dalsze unikanie spotkań może niepotrzebnie eskalować zarzewiem pojawiającego się konfliktu pracowniczego.

Liczymy na to, że PKN ORLEN jako podmiot dzierżawiący usługi gastronomiczne i utrzymania czystości wpłynie na obu dzierżawców , aby postępowali zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy i ustawy o związkach zawodowych, bo jak dotychczas pozostaje bierny.

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin