Szkolenie związkowe

W dniach 6 – 9 czerwca 2018 r. odbyliśmy coroczne szkolenie związkowe, organizowane dla członków Komisji Rewizyjnej i Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A.

W tym roku pojechaliśmy na Kaszuby do pięknie położonego Ośrodka „Wichrowe Wzgórze” w Chmielnie.

Tematem szkolenia był: „Kodeks pracy 2018 – aktualizacja”, a jego celem podniesienie kompetencji nowych członków ww. Komisji, pozyskanie bieżących informacji dotyczących zmian w prawie pracy w związku z zapowiadanymi zmianami w Kodeksie Pracy, zapoznanie się z merytorycznymi i praktycznymi aspektami zbiorowych i indywidualnych stosunków pracy, opartymi o przepisy regulujące relacje związków zawodowych z Pracodawcą.

Szkolenie było okazją do odbycia spotkania z kolegami z Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Grupy LOTOS. Poznaliśmy się bliżej, wymieniliśmy doświadczenia oraz uzgodniliśmy wspólny tok działania w obliczu czekającego nas połączenia Spółek PKN ORLEN i Grupy LOTOS.

W czasie wolnym zwiedziliśmy piękne miasto Gdańsk. Przede wszystkich odwiedziliśmy ważne miejsca dla nas – członków NSZZ „Solidarność” tj.: Europejskie Centrum Solidarności, historyczną Salę BHP, odbyliśmy spacer po Stoczni Gdańskiej jak również spotkaliśmy się w siedzibie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z obecnym Przewodniczącym naszego Związku Piotrem Dudą jak również byłym Przewodniczącym Marianem Krzaklewskim.

Gościliśmy również u ks. Ludwika Kowalskiego proboszcza parafii p.w. Św. Brygidy. Ksiądz proboszcz osobiście oprowadził nas po Bazylice św. Brygidy  i opowiedział o historii kościoła. Wydarzeniem, które wywarło znaczący wpływ na „życie” kościoła św. Brygidy, były wydarzenia związane ze strajkami w Sierpniu 1980 roku, kiedy to kościół stał się centrum opieki duszpasterskiej nad strajkującymi robotnikami. Po ogłoszeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku kościół św. Brygidy, dzięki ówczesnemu proboszczowi księdzu Henrykowi Jankowskiemu, stał się ważnym punktem oporu przeciwko reżimowi komunistycznemu oraz miejscem wsparcia  zdelegalizowanej  „Solidarności”  i jej członków. Na plebanii znaleźli pomoc m.in. Lech Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki, Jacek Kuroń, Adam Michnik, Bronisław Geremek, Andrzej Gwiazda, Marek Jurek i ksiądz Jerzy Popiełuszko.

Główną atrakcją kościoła w chwili obecnej jest Bursztynowy Ołtarz, jeszcze nie ukończony.

Zwiedzanie zakończyliśmy na gdańskiej starówce, wspólnym zdjęciem pod pomnikiem Neptuna.

 

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin