Termin wypłaty dodatkowej premii rocznej za 2020 r.

Pracownikom PKN ORLEN przysługuje dodatkowa premia roczna, która zgodnie z treścią Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, wypłacana jest najpóźniej z wynagrodzeniem za miesiąc czerwiec.

​Dodatkowa premia roczna przysługuje za poprzedni rok w odniesieniu do okresu przepracowanego w spółce, a jej wysokość uzależniona jest od realizacji Celu Solidarnościowego i zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. sprawozdania finansowego za rok ubiegły

.Pracodawca podjął decyzję, iż dodatkowa premia roczna za 2020 r. będzie wypłacona jednorazowo, z wynagrodzeniem za miesiąc czerwiec.

Informację o wysokości dodatkowej premii rocznej zakomunikujemy odrębnie.

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin