Połączenie spółek: ORLEN Serwis S.A. ze spółkami: ORLEN Wir Sp. z o.o. oraz “WIRCOM” Sp. z o.o.


W dniu 25 stycznia br. otrzymali
śmy zawiadomienie o planowanym połączeniu Spółki ORLEN Serwis S.A. ze spółkami: ORLEN Wir Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwem Usług Technicznych „WIRCOM” Sp. z o.o.
Pracownicy przejd
ą z dniem 29 lutego 2016 r. na nowego Pracodawcę na podstawie art. 231 Kodeksu pracy. Organizacje związkowe działające w wymienionych Spółkach w odpowiedzi na to zawiadomienie zawierające informacje o planowanych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia pracowników, warunków pracy, płacy i przekwalifikowania, wniosły o pilne podjęcie negocjacji w celu zawarcia porozumienia w tym zakresie.
Spotkanie odbędzie się 4 lutego br. Mamy nadzieję, że doprowadzimy do uregulowania ważnych kwestii dla pracowników, w tym zawarcia pakietu gwarancji pracowniczych związanych z realizowanym połączeniem.

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

W sprawie połączenia Spółek

Dnia 17 grudnia 2014 r. odbyło się spotkanie Organizacji Związkowych z Zarządem spółki Orlen Automatyka. Prezes Zarządu poinformował nas, że Spółka Orlen Automatyka planuje połączenie ze spółką Orlen Serwis S.A. z siedzibą w Płocku, poprzez przeniesienie majątku spółki przejmowanej (Orlen Automatyka) na spółkę przejmującą (Orlen Serwis), a co za tym idzie przejęcie przez Orlen Serwis w rozumieniu art. 231 Kodeksu Pracy pracowników spółki Orlen Automatyka. Przejście to przewidywane jest na dzień 02.03.2015 roku. W zaistniałej sytuacji, z dniem wpisania połączenia Spółek do Krajowego Rejestru Sądowego, Orlen Serwis S.A. stanie się z mocy prawa nowym pracodawcą i stroną umów o pracę dla wszystkich pracowników zatrudnionych obecnie w Orlen Automatyka. W zakresie miejsca świadczenia pracy przejmowanych pracowników Orlen Automatyka, nowy pracodawca nie przewiduje żadnych działań. Do dnia 02.03.2015 nasza organizacja podejmie działania w celu wynegocjowania pakietu zabezpieczającego interesy pracownicze pracowników spółki Orlen Automatyka.

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin