Ważne informacje

Dnia 8 października 2014 r. w PKN ORLEN S.A. odbyło się spotkanie dotyczące treści Porozumienia w sprawie uprawnień i świadczeń na rzecz pracowników objętych procesami restrukturyzacyjnymi w PKN ORLEN S.A.. Pracodawca przedstawił nowy projekt Porozumienia. Związki zawodowe przedstawiły swoje uwagi do tego projektu. Na spotkaniu nie padły żadne propozycje kwotowe dotyczące odpraw. Termin następnego spotkania zostanie ustalony w najbliższym czasie. Na spotkaniu tym odbyło się także podsumowanie procesu oceny rocznej w PKN ORLEN S.A.

W dniach 08-09 października 2014 r. odbył się XXVII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność. Delegatem z naszej Organizacji Międzyzakładowej był Ryszard Domaradzki. Był to zjazd sprawozdawczo-wyborczy podsumowującym poprzednią kadencję. Na Przewodniczącego ponownie został wybrany Piotr Duda.

Dnia 2 października 2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji Międzyzakładowej naszej organizacji. Na spotkaniu poruszane były bieżące sprawy związkowe. Szczegółowo skupiliśmy się na temacie zmian systemu czasu pracy, który jest aktualnie analizowany w PKN ORLEN S.A., co między innymi doprowadziło 23.09.2014 do protestu pracowniczego na Instalacji Olefin II. Kolejnym ważnym tematem, który poruszaliśmy, była analiza uzwiązkowienia zarówno w PKN ORLEN S.A. jak i w spółkach.

Dnia 30 września 2014 r. w PKN ORLEN S.A. odbyło się spotkanie z Prezesem Krystianem Paterem w sprawie trwających analiz zmiany systemu czasu pracy pracowników ruchu ciągłego. Dnia 23.09.2014 roku doszło do protestu pracowniczego na instalacji Olefin II. Akcja pracownicza była efektem przedstawieniu przez pracodawcę sześciu nowych grafików do zaopiniowania przez pracowników, a każdy z nich jest systemem pracy czterobrygadowej. Załoga zaapelowała do pracodawcy o zaprzestanie prowadzenia dalszych analiz. Po dwóch godzinach pracownicy się rozeszli. Prezes Krystian Pater poinformował, że incydent z dnia 23.09.2014 roku przyniósł straty i opóźnienia w pracy. Związki zawodowe nie zgodziły się z tym stwierdzeniem, ponieważ nie było żadnych opóźnień w harmonogramie prac. W dalszej części Prezes K.Pater przedstawił, widziane z punktu pracodawcy, potencjalne zagrożenia w segmencie rafineryjnym, gdzie w Europie zamyka się Rafinerie, a także plan redukcji kosztów polegających na zmniejszeniu zatrudnienia pracowników na produkcji. Pracodawca za wszelką cenę stara się oszczędzać na pracownikach nie widząc takich możliwości w innych segmentach. Prezes K.Pater poinformował, że z dużym prawdopodobieństwem będzie wprowadzony czterobrygadowy system czasu pracy. Związki zawodowe nie dają przyzwolenia na takie zmiany i będą walczyć o zachowanie obecnego systemu czasu pracy.

Dnia 23 września oraz 29 września 2014 r. odbyło się spotkanie w Centrum Medycznym MEDICA z Dyrektorem Andrzejem Szeremtą w sprawie zmiany Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Otrzymaliśmy propozycję nowego ZFŚS. Pracodawca za wszelką cenę starał się dojść do porozumienia ze związkami do końca września, aby od nowego roku wprowadzić nowy ZFŚS. Związki zawodowe nie zgodziły się na szybkie zmiany i zaapelowały do pracodawcy o szczegółowe analizy przedstawionych propozycji oraz o zastosowanie okresu przejściowego dla wprowadzania zmian. Pozwoli to na szczegółowe i rzeczowe opracowanie nowego ZFŚS.

W dniu 22 września 2014 r. w spółce ORLEN ADMINISTRACJA odbyły się rozmowy w sprawie uzgodnień nowego Regulaminu Wynagradzania dla pracowników spółki. Pracodawca po raz kolejny próbuje wprowadzić Regulamin w którym nie ma treści uzgodnionych podczas wcześniejszych negocjacji w sprawie ZUZP w spółce. Na spotkaniu tym nie doszło do porozumienia pracodawcy ze stroną związkową i ponownie wystosowaliśmy pismo do Pani Prezes o uwzględnienie w nowym Regulaminie treści uzgodnionych podczas wcześniejszych negocjacji w sprawie ZUZP.

W dniu 19 września 2014 r. odbyło się spotkanie w Centrum Medycznym MEDICA z zarządem spółki. Tematem była aktualna sytuacja w firmie. Związki Zawodowe zostały poinformowane, że firma PZU szeroko wchodzi w usługi medyczne i chce być liderem w każdym mieście w którym działa. W spółce mają nastąpić zmiany w wyglądzie zewnętrznym i wewnętrznym oraz inwestycje w sprzęt. Związki Zawodowe wyraziły zaniepokojenie w sprawie planowanego outsourcingu części laboratoryjnej. Zarząd poinformował, że cały czas trwają w tej sprawie analizy. OM NSZZ „Solidarność” zwróciła uwagę, że pracownicy mają dwuletnią gwarancję zatrudnienia i wynagrodzenia i pracodawca powinien tego przestrzegać. Na takie działania nie będzie zgody strony związkowej. O dalszych planach w sprawie części laboratoryjnej będziemy na bieżąco informowani.

W dniu 16 września 2014 r. w spółce ORLEN ADMINISTRACJA odbyły się rozmowy w sprawie uzgodnień nowego Regulaminu Wynagradzania dla pracowników spółki. Pracodawca próbuje wprowadzić Regulamin w którym nie ma treści uzgodnionych podczas wcześniejszych negocjacji w sprawie ZUZP w spółce. Na spotkaniu tym nie doszło do porozumienia. Ustalono termin następnych rozmów na dzień 22.09.2014 r.

W dniu 16 września 2014 r. w spółce ORLEN KolTrans odbyła się sesja negocjacyjna w sprawie uzgodnień ZUZP. Pracodawca przedstawił Związkom Zawodowym, że zamiast ZUZP-u chciałby najpierw ustalić nowy Regulamin Wynagradzania dla pracowników spółki. Na spotkaniu przedstawiono aktualną sytuację w spółce i zarys proponowanych zmian w systemie wynagradzania. Związki Zawodowe poprosiły o przygotowanie konkretnej propozycji w ramach układu, a nie Regulaminu i wtedy dopiero będzie można rozpocząć negocjacje.

W dniu 10 września 2014 r. odbyło się spotkanie w PKN ORLEN S.A. z Wiceprezesem Zarządu PKN ORLEN S.A. ds. Finansowych Panem Sławomirem Jędrzejczykiem w temacie strategii Koncernu na lata 2014-2017. Szczegóły przedstawionej nam strategii znajdują się na stronie intranetowej PKN ORLEN. Związki Zawodowe usłyszały, że PKN ORLEN dąży do optymalizacji całej grupy kapitałowej. Jednocześnie prowadzone są analizy w sprawie konsolidacji spółek w Grupie Kapitałowej. Jednocześnie dopytywaliśmy się o trwające analizy dotyczące systemu czasu pracy w Zakładzie Głównym. Dowiedzieliśmy się, że na razie nie ma wyniku tych analiz i jak tylko będą konkretne propozycje, to będziemy o tym poinformowani.

W dniu 10 września 2014 r. odbyło się spotkanie w PKN ORLEN S.A. w sprawie realizacji procesu reorganizacji Terminala Paliw w Bolesławcu. Dnia 02.09.2014 Związki Zawodowe zostały poinformowane o rozpoczęciu procesu reorganizacji w Biurze Logistyki Polska (SLB) w Dziale Operacji Logistycznych (LBO), w komórce organizacyjnej Terminal Paliw w Bolesławcu. W jej wyniku 5 pracowników otrzymało ofertę rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron z przyczyn niedotyczących pracownika z zachowaniem prawa do świadczeń. Przedstawiciele wszystkich organizacji związkowych obecnych na spotkaniu, zawnioskowali o rozpoczęcie rozmów w zakresie nowej treści porozumienia w sprawie zasad współpracy partnerów społecznych w procesach restrukturyzacji PKN ORLEN S.A. oraz uprawnień pracowników związanych z tymi procesami. OM NSZZ „Solidarność” zawnioskowała, aby proces reorganizacji Terminala Paliw w Bolesławcu objąć nowowynegocjowanym porozumieniem.

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Ważne informacje

Dnia 8 października 2014 r. w PKN ORLEN S.A. odbyło się spotkanie dotyczące treści Porozumienia w sprawie uprawnień i świadczeń na rzecz pracowników objętych procesami restrukturyzacyjnymi w PKN ORLEN S.A.. Pracodawca przedstawił nowy projekt Porozumienia. Związki zawodowe przedstawiły swoje uwagi do tego projektu. Na spotkaniu nie padły żadne propozycje kwotowe dotyczące odpraw. Termin następnego spotkania zostanie ustalony w najbliższym czasie.  Na spotkaniu tym odbyło się także podsumowanie procesu oceny rocznej w PKN ORLEN S.A..

 

 

 

 

W dniach 08-09 października 2014 r. odbył się XXVII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność. Delegatem z naszej Organizacji Międzyzakładowej był Ryszard Domaradzki. Był to zjazd sprawozdawczo-wyborczy podsumowującym poprzednią kadencję. Na Przewodniczącego ponownie został wybrany Piotr Duda.

 

 

Dnia 2 października 2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji Międzyzakładowej naszej organizacji. Na spotkaniu poruszane były bieżące sprawy związkowe. Szczegółowo skupiliśmy się na temacie zmian systemu czasu pracy, który jest aktualnie analizowany w PKN ORLEN S.A., co między innymi doprowadziło 23.09.2014 do protestu pracowniczego na Instalacji Olefin II. Kolejnym ważnym tematem, który poruszaliśmy, była analiza uzwiązkowienia zarówno w PKN ORLEN S.A. jak i w spółkach..

 

 

 

 

Dnia 30 września 2014 r. w PKN ORLEN S.A. odbyło się spotkanie z Prezesem Krystianem Paterem w sprawie trwających analiz zmiany systemu czasu pracy pracowników ruchu ciągłego. Dnia 23.09.2014 roku doszło do protestu pracowniczego na instalacji Olefin II. Akcja pracownicza była efektem przedstawieniu przez pracodawcę  sześciu nowych grafików do zaopiniowania przez pracowników, a każdy z nich jest systemem pracy czterobrygadowej. Załoga zaapelowała do pracodawcy o zaprzestanie prowadzenia dalszych analiz. Po dwóch godzinach pracownicy się rozeszli.

Prezes Krystian Pater poinformował, że incydent z dnia 23.09.2014 roku przyniósł straty i opóźnienia w pracy. Związki zawodowe nie zgodziły się z tym stwierdzeniem, ponieważ nie było żadnych opóźnień w harmonogramie prac. W dalszej części Prezes K.Pater przedstawił, widziane z punktu pracodawcy, potencjalne zagrożenia w segmencie rafineryjnym, gdzie w Europie zamyka się Rafinerie, a także plan redukcji kosztów polegających na zmniejszeniu zatrudnienia pracowników na produkcji.

Pracodawca za wszelką cenę stara się oszczędzać na pracownikach nie widząc takich możliwości w innych segmentach. Prezes K.Pater poinformował, że z dużym prawdopodobieństwem będzie wprowadzony czterobrygadowy system czasu pracy. Związki zawodowe nie dają przyzwolenia na takie zmiany i będą walczyć o zachowanie obecnego systemu czasu pracy.

 

 

 

 

 

 

Dnia 23 września oraz 29 września 2014 r. odbyło się spotkanie w Centrum Medycznym MEDICA z Dyrektorem Andrzejem Szeremtą w sprawie zmiany Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Otrzymaliśmy propozycję nowego ZFŚS. Pracodawca za wszelką cenę starał się dojść do porozumienia ze związkami do końca września, aby od nowego roku wprowadzić nowy ZFŚS. Związki zawodowe nie zgodziły się na szybkie zmiany i zaapelowały do pracodawcy o szczegółowe analizy przedstawionych propozycji oraz o zastosowanie okresu przejściowego dla wprowadzania zmian. Pozwoli to na szczegółowe i rzeczowe opracowanie nowego ZFŚS.

 W dniu 22 września 2014 r. w spółce ORLEN ADMINISTRACJA odbyły się rozmowy w sprawie uzgodnień nowego Regulaminu Wynagradzania dla pracowników spółki. Pracodawca po raz kolejny próbuje wprowadzić Regulamin w którym nie ma treści uzgodnionych podczas wcześniejszych negocjacji w sprawie ZUZP w spółce. Na spotkaniu tym nie doszło do porozumienia pracodawcy ze stroną związkową i ponownie wystosowaliśmy pismo do Pani Prezes o uwzględnienie w nowym Regulaminie treści uzgodnionych podczas wcześniejszych negocjacji w sprawie ZUZP.

 W dniu 19 września 2014 r. odbyło się spotkanie w Centrum Medycznym MEDICA z zarządem spółki. Tematem była aktualna sytuacja w firmie. Związki Zawodowe zostały poinformowane, że firma PZU szeroko wchodzi w usługi medyczne i chce być liderem w każdym mieście w którym działa. W spółce mają nastąpić zmiany w wyglądzie zewnętrznym i wewnętrznym oraz inwestycje w sprzęt. Związki Zawodowe wyraziły zaniepokojenie w sprawie planowanego outsoursingu części laboratoryjnej. Zarząd poinformował, że cały czas trwają w tej sprawie analizy. OM NSZZ „Solidarność”  zwróciła uwagę, że pracownicy mają dwuletnią gwarancję zatrudnienia i wynagrodzenia i pracodawca powinien tego przestrzegać. Na takie działania nie będzie zgody strony związkowej. O dalszych planach w sprawie części laboratoryjnej będziemy na bieżąco informowani.

W dniu 16 września 2014 r. w spółce ORLEN ADMINISTRACJA odbyły się rozmowy w sprawie uzgodnień nowego Regulaminu Wynagradzania dla pracowników spółki. Pracodawca próbuje wprowadzić Regulamin w którym nie ma treści uzgodnionych podczas wcześniejszych negocjacji w sprawie ZUZP w spółce. Na spotkaniu tym nie doszło do porozumienia. Ustalono termin następnych rozmów na dzień 22.09.2014r.

W dniu 16 września 2014 r. w spółce ORLEN KolTrans odbyła się sesja negocjacyjna w sprawie uzgodnień ZUZP. Pracodawca przedstawił związkom zawodowym, że zamiast ZUZP-u chciałby najpierw ustalić nowy Regulamin Wynagradzania dla pracowników spółki. Na spotkaniu przedstawiono aktualną sytuację w spółce i zarys proponowanych zmian w systemie wynagradzania. Związki Zawodowe poprosiły o przegotowanie konkretnej propozycji w ramach układu, a nie Regulaminu i wtedy dopiero będzie można rozpocząć negocjacje.

 W dniu 10 września 2014 r. odbyło się spotkanie w PKN ORLEN S.A. z Wiceprezesem Zarządu PKN ORLEN S.A.  ds. Finansowych Panem Sławomirem Jędrzejczykiem w temacie strategii Koncernu na lata 2014-2017. Szczegóły przedstawionej nam strategii znajdują się na stronie intranetowej PKN ORLEN. Związki Zawodowe usłyszały, że PKN ORLEN dąży do optymalizacji całej grupy kapitałowej. Jednocześnie prowadzone są analizy w sprawie konsolidacji spółek w Grupie Kapitałowej. Jednocześnie dopytywaliśmy się o trwające analizy dotyczące systemu czasu pracy w Zakładzie Głównym. Dowiedzieliśmy się, że na razie nie ma  wyniku tych analiz i jak tylko będą konkretne propozycje, to będziemy o tym poinformowani.

 

 

W dniu 10 września 2014 r. odbyło się spotkanie w PKN ORLEN S.A. w sprawie realizacji procesu reorganizacji Terminala Paliw w Bolesławcu. Dnia 02.09.2014 Związki Zawodowe zostały poinformowane o rozpoczęciu procesu reorganizacji w Biurze Logistyki Polska (SLB) w Dziale Operacji Logistycznych (LBO), w komórce organizacyjnej Terminal Paliw w Bolesławcu. W jej wyniku 5 pracowników otrzymało ofertę rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron z przyczyn niedotyczących pracownika z zachowaniem prawa do świadczeń. Przedstawiciele wszystkich organizacji związkowych obecnych na spotkaniu, zawnioskowali o rozpoczęcie rozmów w zakresie nowej treści porozumienia w sprawie zasad współpracy partnerów społecznych w procesach restrukturyzacji PKN ORLEN S.A. oraz uprawnień pracowników związanych z tymi procesami. OM NSZZ „Solidarność”  zawnioskowała, aby proces reorganizacji Terminala Paliw w Bolesławcu objąć nowowynegocjowanym porozumieniem.

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin