XXVIII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność

 XXVIII Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność odbył się w dniach 24 – 25 listopada 2016 r. w Płocku pod hasłem “Dialog społeczny – droga do normalności”.

Krajowy Zjazd Delegatów „S” poprzedziło posiedzenie Komisji Krajowej w dniu 23.11.2016 r. Tego samego dnia odprawiono uroczystą Mszę św. inaugurującą obrady w intencji delegatów w płockim kościele pw. Stanisława Kostki pod przewodnictwem księdza Grzegorza Majewskiego. Po mszy związkowcy ucałowali relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki – Patrona „Solidarności”.

24.11.2016 r. –  pierwszego dnia obrad Gośćmi zjazdu byli: Prezydent RP Andrzej Duda, premier Beata Szydło, minister rodziny pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, jej zastępca Stanisław Szwed, szefowa resortu edukacji narodowej Anna Zalewska, Państwowy Inspektor Pracy Roman Giedroyć, szefowa Rady Dialogu Społecznego Teresa Bochniarz. Był także m.in. szef IPN dr Jarosław Szarek, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL Jacek Pawłowicz.

W czasie swojej wizyty Prezydent wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym członkom Solidarności i przyjaciołom związku.

Odznaczeni zostali:

za wybitne zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za działalność społeczną i związkową:

  • KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Waldemar Bartosz

  • KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Franciszek Kopeć

  • KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Maciej Jankowski

Roman Kuzimski

Jerzy Wielgus

Ewa Zydorek

za wybitne zasługi we wspieraniu przemian demokratycznych w Polsce, za działalność na rzecz powstania wolnych związków zawodowych, za niesienie pomocy duchowej i materialnej osobom represjonowanym w czasie stanu wojennego:

  • KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

ksiądz Ryszard Umański

  • ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI odznaczeni zostali:

za zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za działalność społeczną i związkową

Alfred Bujara

Danuta Jemioło

Kazimierz Kimso

Adam Lach

Stanisław Lubaś 

Mirosław Nowicki

za zasługi w działalności społecznej i związkowej

Andrzej Biegun

Teresa Kowalska-Suchecka.

Około godz.12.30 odbył się panel dyskusyjny przygotowany przez ekspertów Komisji Krajowej: “Kodyfikacja prawa pracy szansą na rozwój dialogu społecznego”.

Drugiego dnia obrad 25.11.2016 r. delegaci zostali zapoznani z pracami Komisji Krajowej, a także zajęli  się sprawami wewnątrznymi Związku, m.in. zmianami w Statucie “Solidarności”. Zostały również podjęte decyzje w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla NSZZ “Solidarność”.

Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą w „Solidarności”. Obecnie liczy 304 delegatów. Stanowią go delegaci wybrani przez walne zebrania delegatów regionów.  Liczba miejsc mandatowych przypadających poszczególnym regionom jest proporcjonalna do liczby członków Związku zrzeszonych w tym regionie. Ponadto w skład KZD wchodzą przewodniczący: zarządów regionów i rad krajowych sekretariatów branżowych oraz Przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów.

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin