Zarządzenie w sprawie wskaźnika wzrostu wynagrodzeń dla pracowników PKN ORLEN S.A.

W dniu dzisiejszym 10 marca ukazało się zarządzenie, w którym opublikowana została decyzja podjęta przez Zarząd ORLENU w sprawie wskaźnika wzrostu wynagrodzeń dla pracowników spółki w bieżącym roku. W efekcie braku pełnego porozumienia z partnerem społecznym w procesie negocjacji płacowych, zgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, Zarząd PKN ORLEN podjął decyzję w sprawie podziału środków.

Jak czytamy w komunikacie:

Podejmując decyzję o wzroście wynagrodzeń w 2017 roku w PKN ORLEN, Zarząd docenił przede wszystkim duże zaangażowanie pracowników oraz dobre wyniki finansowe firmy, a także kierował się zasadą, że regulacje płacowe powinny mieć czynnik motywujący, wspierający rozwój pracowników i ich awanse. W oparciu o te przesłanki, kwota przeznaczona średnio na jednego pracownika w 2017 r.  jest o 400 zł wyższa, niż wynikało to z ostatniej, niezaakceptowanej przez część organizacji związkowych, propozycji pracodawcy podczas negocjacji płacowych.

​Niestety, podczas negocjacji płacowych zabrakło akceptacji przez dwie organizacje związkowe: MZZ PRC w GK PKN ORLEN S.A. oraz KM ZZ Solidarność 80 PKN ORLEN S.A. bardzo korzystnej ostatecznej oferty zmian wynagrodzeń w 2017 roku. Finalna propozycja pracodawcy zawierała podwyżki obligatoryjne (150 zł dla pracownika), podwyżki uznaniowe (150 zł na pracownika) i dwie nagrody jednorazowe w kwocie 3400 zł dla pracownika.

Warto w tym miejscu pamiętać, że poziom wynagrodzenia w PKN ORLEN jest wysoki, zarówno w porównaniu do zarobków w Płocku jak i w całym kraju. Od 2010 r. średnie wynagrodzenia ogólne rosły w firmie ponad 2-krotnie szybciej niż poziom inflacji, a obecnie w ORLENIE średnie wynagrodzenie wynosi 10 022 zł, natomiast średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw to 4277 zł (w 2016 roku).

Wynagrodzenie obligatoryjne w 2017 roku będzie zrealizowane przez wypłatę trzech jednorazowych nagród w łącznej kwocie 4600 zł, płatnych w marcu (1200 zł), kwietniu (1700 zł) oraz grudniu (1700 zł). Z kolei podwyżki uznaniowe wyniosą średnio 200 zł na jednego pracownika i będą zrealizowane do końca sierpnia 2017 roku. Dodatkowo, Zarząd deklaruje możliwość zwiększenia limitu na karcie zakupowej w 2017 r. do kwoty 470 zł.
Podsumowując, średnia kwota przeznaczona dla jednego pracownika w 2017 r. wynosi 6200 zł (z czego 4600 zł jest kwotą obligatoryjną) i jest ona o 400 zł wyższa od ostatecznej propozycji pracodawcy z negocjacji płacowych (5800 zł).

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin