Zarządzenie Nr 8/2015/DG


W dniu 29 lipca br. w PKN ORLEN S.A. odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami organizacji związkowych dotyczące Zarządzenia Nr 8/2015/DG w sprawie zasad, trybu organizacji oraz kontroli  szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz przeprowadzania szkoleń stanowiskowych w Polskim Koncernie Naftowym ORLEN S.A.
Zarządzenie to zostało wydane przez Pracodawcę już jakiś czas temu, ale ze względu na brak stosownych konsultacji ze stroną związkową przed jego wydaniem, na wniosek organizacji związkowych zostało zawieszone.

Przedstawiciele związków zawodowych i Pracodawca już od kilku dni próbują wypracować kompromis odnośnie zasadności przeprowadzania co 5 lat egzaminów recertyfikacyjnych na stanowiskach pracy. Strona Pracodawcy swoje stanowisko niezmiennie argumentuje potrzebami ciągłego doskonalenia pracowników, tak aby świadomość i ich wiedza w tym względzie była jak największa, co w konsekwencji ma mieć pozytywne przełożenie na zminimalizowanie ryzyka wypadków przy pracy.
Na środowym spotkaniu Pracodawca zaproponował wydanie regulacji uzupełniających zapisy Zarządzenia, w drodze odrębnego Polecenia służbowego. Większość przedstawicieli strony społecznej wyraziło swoje zastrzeżenia w stosunku do projektu polecenia służbowego. Ich zdaniem to mistrz na produkcji powinien mobilizować i dbać o wysoki poziom wiedzy podległych mu pracowników i on powinien dokonywać weryfikacji teoretycznej i praktycznej załogi. Wysoki poziom wiedzy jest weryfikowany na produkcji podczas każdorazowego zatrzymywania i uruchamiania poszczególnych, a po wprowadzeniu  czterobrygadowego systemu czasu pracy sytuacja organizacyjna wymaga dużej uniwersalności Pracowników i rozszerzenia wiedzy o inne stanowiska. Pracownicy produkcji odbywają cały czas, oprócz egzaminów stanowiskowych, coroczne szkolenia BHP, szkolenia z zakresu Systemów Zarządzania i Utrzymania Jakości, comiesięczne szkolenia tzw. czwartki gazowe, szkolenia z poleceń służbowych i powypadkowych, z ratownictwa chemicznego a podczas każdorazowego zatrzymania i uruchamiania instalacji odbywają szkolenia z bezpiecznego procesu przeprowadzenia tych operacji.

Spotkanie zakończyło się podtrzymaniem przez związki zawodowe stanowiska, w którym sprzeciwiają się stosowaniu powtarzalności co 5 lat egzaminów stanowiskowych. Możliwość porozumienia opierają, na zastąpieniu ww. egzaminów inną formą sprawdzania wiedzy w postaci szkoleń czy instruktarzu, które przeprowadzaliby w swoich brygadach mistrzowie i to oni odpowiedzialni byliby za monitorowanie wiedzy w tym zakresie. Ten kierunek jest mocno rozważany przez Pracodawcę i wszystko wskazuje na to, że do końca lipca strony osiągną oczekiwane w tej sprawie porozumienie.


Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin