Zasłużeni dla ORLENU.

Pan Daniel Obajtek Prezes Zarządu PKN ORLEN S.A. , spośród 30 nominowanych, wyróżnił 15 pracowników honorowym Tytułem „Zasłużony Pracownik PKN ORLEN S.A.”

​Tytuł „Zasłużony Pracownik PKN ORLEN S.A.” to szczególne wyróżnienie dla tych, którzy prezentują wysokie standardy etyczne, zarówno w relacjach wewnętrznych, jak i w otoczeniu zewnętrznym. Złota odznaka wraz z honorowym dyplomem z uwagi na obecną sytuację epidemiczną zostanie przekazana wszystkim Laureatom wkrótce.

Lista wyróżnionych:

Kategoria: całokształt wzorowej pracy zawodowej

 1. Renata Blechert (młodszy specjalista, Dział Rozliczeń i Monitoringu Kosztów, staż w PKN ORLEN 43 lata)
 2. Mirosław Bartosiak (mistrz procesów produkcyjnych, kierownik zmiany, Blok Tlenku Etylenu i Fenolu, staż w PKN ORLEN 40 lat)
 3. Ryszard Kuś (starszy operator procesów produkcyjnych, Wydział Reformingów I – V, staż w PKN ORLEN 37 lat)
 4. Paweł Wasilewski (kierownik, II Wydział Ściekowy, staż PKN ORLE 25 lat)
 5. Maria Żelazińska (kierownik projektu, Biuro Ochrony Środowiska, staż w PKN ORLEN 21 lat)
 6. Ilona Morgulska (kierownik projektu, Biuro Partnerów Biznesowych HR, staż w PKN ORLEN 19 lat)

Kategoria: szczególne osiągnięcia zawodowe

 1. Romuald Zębrzycki (starszy inżynier procesów produkcyjnych, dyspozytor zakładu, Centralny Dział Harmonogramowania i Koordynacji Produkcji, staż w PKN ORLEN 44 lata)
 2. Jarosław Krzeszewski (starszy inżynier procesów produkcyjnych Blok Pochodnych C4, staż w PKN ORLEN 34 lata)
 3. Marek Graczykowski (kierownik, Dział Technologiczny Maszyn Wirujących i Mechaniki, staż w PKN ORLEN 31 lat)
 4. Katarzyna Kusa (Kierownik projektu, Dział Sponsoringu Społecznego, staż w PKN ORLEN 22 lata)
 5. Marek Balkowski (z-ca dyrektora, Biuro Zarządzania Ryzykiem Kredytowym i Ubezpieczeniami, staż w PKN ORLEN 19 lat)

Kategoria: postawa prospołeczna

 1. Marek Olejniczak (starszy operator procesów produkcyjnych, Blok Gospodarki Gazami, staż w PKN ORLEN 42 lata)
 2. Marlena Marcinek-Hałas (kierownik projektu, Regionalny Zespół Inwestycji Stacji Paliw Północ, staż w PKN ORLEN 37 lat)
 3. Honoriusz Siarkowski (mistrz procesów produkcyjnych, kierownik zmiany, Wydział Komponowania, staż w PKN ORLEN 34 lata)
 4. Alan Deneka (kierownik projektu, Dział Rozwoju Nowych Strumieni Biznesowych, staż w PKN ORLEN 4 lata)

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym, a szczególnie członkom naszej Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A.: Markowi Balkowskiemu, Honoriuszowi Siarkowskiemu i Pawłowi Wasilewskiemu.

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin