Zebranie Delegatów NSZZ “Solidarność” PKN ORLEN S.A.

W dniu 23 kwietnia 2015 roku w Domu Technika, o godz. 11 – tej rozpoczęło się Zebranie Delegatów naszej Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność PKN Orlen S.A. Celem zebrania było przeprowadzenie wyborów uzupełniających na funkcję Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej oraz Członka Komisji Rewizyjnej. Taka konieczność wystąpiła po rezygnacji dotychczasowego Przewodniczącego kolegi Zbyszka Ceglińskiego z powodu jego przejścia na emeryturę. Również w Komisji Rewizyjnej było do obsadzenia miejsce po odejściu z zakładu pracy kol. Izabeli Brzeskiej. Gośćmi zebrania byli: Przewodniczący Zarządu Regionu Płockiego Jerzy Obrębski oraz V – ce Przewodniczący Andrzej Burnat i Stanisław Szkopek jednocześnie Przewodniczący Regionalnej Komisji Wyborczej, a także Marek Płaszczyk Przewodniczący Komisji Podzakładowej w Orlen Serwis w Płocku. Po wybraniu organów zebrania wysłuchano sprawozdań z działalności Komisji Wyborczej, Komisji Międzyzakładowej oraz Komisji Rewizyjnej. W tym miejscu po wysłuchaniu wystąpienia Zbigniewa Ceglińskiego wręczone zostały mu kwiaty oraz upominek książkowy i złożone podziękowania w imieniu całej naszej Organizacji za całokształt pracy związkowej oraz gorące życzenia wszelkiej pomyślności. Do życzeń w imieniu Zarządu Regionu Płockiego dołączył się Przewodniczący Jerzy Obrębski. Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia wyborczego i ustaleniu ilości tur głosowania rozpoczęto procedurę wyborczą w wyniku której na funkcję Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej wybrano zdecydowaną większością głosów Henryka Kleczkowskiego dotychczasowego V – ce Przewodniczącego Komisji, który był jedynym kandydatem. Na członka Zakładowej Komisji Rewizyjnej wybrano Izabelę Rakowską. Zebranie Delegatów ustaliło też liczbę członków Prezydium Komisji Międzyzakładowej na 13 osób łącznie z Przewodniczącym podejmując odpowiednią uchwałę.  
W przerwie Zebrania odbyło się posiedzenie Komisji Międzyzakładowej która na wniosek Przewodniczącego wybrała ze swego grona 12 osób, członków Prezydium.                        
Wybrani zostali:
1. Borowski Dariusz – członek                                                   
2. Chojnacki Mieczysław – członek                                         
3. Dobrakowski Cezary – członek                                         
4. Dudkiewicz Monika – członek 
5. Frydrychowska Wiesława v – ce Przewodnicząca          
6. Gierczak Adam – członek 
7. Martynowski Witold – członek
8. Mokrzanowski Andrzej – członek
9. Nawrot Tadeusz – członek
10. Okupski Andrzej – członek
11. Padzik Grzegorz – członek
12. Siarkowski Honoriusz – członek

Na koniec zebrania przyjęto „ Apel do członków i władz Związku’’ którego autorem jest Marek Warzycki. Jego tekst w załączeniu. Na tym zebranie zakończono.

Płock, dnia 23.04.2015 r.

Zebranie Delegatów OM NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A. 

W naszym Związku systematycznie maleje liczba członków i jest to negatywne zjawisko, nasilające się w obecnej kadencji. Ubywa członków w Spółce Matce – PKN ORLEN S.A. to poważne zagrożenie mogące spowodować brak reprezentatywności dla Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A. Przyczyny tego stanu: Procesy restrukturyzacyjne, prywatyzacja, recesja spółek serwisowych prowadząca do ich likwidacji, odejścia na emerytury, w niewielkim stopniu wypisy, partykularne interesy niektórych działaczy związkowych i bierna postawa większości członków. Organizowanie pracowników w związek zawodowy poprzez tworzenie wspólnoty walczącej o prawa pracownicze to wartość dodana. Ważne są rozmowy indywidualne z pracownikami niezrzeszonymi lub z innych związków w celu pozyskiwania nowych członków.
Komisje Wydziałowe powinny nieustannie analizować liczbę członków i angażować się nad wzrostem uzwiązkowienia.
Liderzy związkowi powinni pobudzać do aktywności członów i przekazywać im informacje poprzez: kontakt indywidualny, telefoniczny, adresy email, na tablice ogłoszeń i prasę. Dobra komunikacja ma duże znaczenie w rozwoju Związku.
Ważne jest organizowanie zebrań członkowskich
.
Zebrania członkowskie powinny być protokołowane. Brak organizowania zebrań i kontaktowania się z członkami powoduje, że Związek staje się jakby martwy.
Brak lub niedostateczne realizowanie działań statutowych spowoduje, że konkurencyjne związki zawodowe wykorzystają sytuację w celu powiększenia swoich szeregów.

APEL

W związku z powyższym apelujemy o znacznie większe zaangażowanie wszystkich liderów związkowych w rozwój Związku, ponieważ nasz Związek będzie miał tylko dwóch funkcyjnych działaczy mających ogrom pracy w OM NSZZ „S” PKN ORLEN S.A. obejmującej swą działalnością około 30 pracodawców. 

Marek Warzycki – Mandat Nr 109

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin