Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A.

W dniu 28 lutego br.  odbyło się sprawozdawcze Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A.

Delegaci bardzo pozytywnie ocenili pracę i  zaangażowanie w rozwiązywanie bieżących problemów pracowniczych i społecznych Władz Naszego Związku.

Przewodniczący Henryk Kleczkowski przedstawiając Sprawozdanie z działalności , podkreślił cele do jakich dąży Nasza Organizacja oraz kierunek zmian, których Nasz Związek potrzebuje, aby dostosować się do ciągle zmieniających się warunków, zarówno w naszej firmie jak i  na rynku pracy.

Delegaci przyjęli następujące Stanowisko:

Płock, dnia 28 luty 2017 r.

Komisja Krajowa

NSZZ „Solidarność”

 STANOWISKO ZEBRANIA DELEGATÓW OM NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” PKN ORLEN S.A.

Zmieniająca się rzeczywistość i zmiany prawa pracy, powinny przyczynić się do zmian Statutu NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w celu zahamowania spadku uzwiązkowienia w trakcie zmian gospodarczych, restrukturyzacji i przekształceń własnościowych. Przedstawiciele naszego Związku poprzez Radę Dialogu Społecznego powinni inicjować projekty ustaw do legislacji w Parlamencie, w celu umożliwienia rokowań dla poszczególnych sektorów i branż oraz w sprawie podwyższenia progu reprezentatywności dla związków zawodowych nie zrzeszonych w centralach związkowych. Bez dostosowania naszych struktur, statutu i standardów do zmieniającego otoczenia może dojść  i dochodzi do zanikania jednostek związkowych w całym Związku. Nie zadawalają Nas zmiany kosmetyczne w statucie NSZZ „Solidarność” zatwierdzone na Krajowym Zjeździe Delegatów w Płocku. Bez zmian w prawie i bez wzmocnienia struktur branżowych nie będzie postępował dialog na poziomie branż, nie będzie układów ponadzakładowych, porozumień branżowych w tym płacowych, a to jest podstawową działalnością światowych związków zawodowych. OM NSZZ „Solidarność” obejmuje swą działalnością 27 podmiotów gospodarczych, w większości tych firm udziały posiada PKN ORLEN S.A. W trakcie przekształceń własnościowych tworzone są nowe podmioty poprzez łączenie się firm z kilku miast i występuje problem łączenia organizacji w jedną przez co tracimy członków. WZD NSZZ „Solidarność” OM NSZZ „S” uważa, że powinno nastąpić zmniejszenie wysokości składki członkowskiej, która znacznie przewyższa składki w konkurencyjnych związkach zawodowych i już na starcie utrudnia nam pozyskiwanie nowych członków. Należy ograniczyć wydatki na szczeblu regionalnym i krajowym, zmniejszyć o połowę Komisję Krajową , a ilość Regionów zrównać z obszarem i ilością województw.

Popieramy działania Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność” w kwestii zmian statutowych i zmian mających na celu wzmocnienie struktur branżowych.

Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin