Zmiany w dodatkowym zasiłku opiekuńczym.

Komunikat Biura Obsługi Pracowników ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych.

​Przyjęte 31 marca br. przepisy wprowadziły zmiany dotyczące dodatkowego zasiłku opiekuńczego. ​
Wprowadzone zmiany polegają na:
– wydłużeniu o kolejne 14 dni okresu, przez który przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy,
– przyznaniu prawa do tego zasiłku rodzicom dzieci niepełnosprawnych w wieku powyżej 8 lat.

Nowy 14 dniowy okres wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego obowiązuje od 26 marca 2020 r. Od tej daty z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą skorzystać nie tylko rodzice, których dziecko uczęszczało do żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, ale także rodzice, których dzieckiem opiekowała się „niania” (z którą rodzice zawarli umowę uaktywniającą) albo dzienny opiekun (jedna z form instytucjonalnej opieki nad dziećmi, obok żłobka i klubu dziecięcego), jeśli z powodu COVID-19 nie mogą opiekować się dzieckiem.

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy należy złożyć oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem.
Nowy wzór oświadczenia znajdziecie Państwo pod linkiem:  http://intranet.orlen.pl/Pl/Aktualnosci/Strony/Default.aspx?ElementId=15405&IsFilter=1&dateFrom=08-10-2019&dateTo=08-04-2020 Osoby, które przed uchwaleniem nowych przepisów złożyły oświadczenie na poprzednim wzorze nie muszą składać go ponownie.

Wypłata zasiłku będzie dokonana w terminie płatności najbliższej listy regularnej wyłącznie na podstawie oryginału oświadczenia dostarczonego do ORLEN CUK. 
Terminy dostarczania dokumentów do listy płac pozostają bez zmian.   Jednocześnie przypominamy, że pracownik ma obowiązek powiadomić przełożonego o swojej nieobecności i jeśli nie skorzysta z możliwości wystawienia poprzez SelfService wniosku o dodatkowy zasiłek opiekuńczy (wniosek akceptowany przez przełożonego) przełożony powinien niezwłocznie zarejestrować nieobecność zgłoszoną przez pracownika wystawiając w SelfService wniosek kadrowy: zwolnienie lekarskie typ nieobecności: BEZ ZLA co zapobiegnie nadpłacie wynagrodzenia.  
Podziel się ze znajomymi:Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin