INFORMUJEMY, IŻ NIE WYRAŻAMY ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE FRAGMENTÓW LUB CAŁOŚCI NASZYCH INFORMACJI
PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE BEZ ZGODY I AUTORYZACJI WŁADZ ZWIĄZKU

Negocjacje płacowe w Spółkach Grupy Kapitałowej ORLEN.

Informujemy, że w ostatnim czasie osiągnięto porozumienia płacowe w następujących Spółkach:

– ORLEN Eko

– ORLEN Paliwa

– ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych

Porozumienia zawarto na satysfakcjonującym poziomie. Dodatkowym osiągnięciem naszych negocjacji jest karta zakupowa dla pracowników ww. Spółek Grupy Kapitałowej o wartości 500 zł.

Chcielibyśmy, aby kartą zakupową zostali objęci także pracownicy Spółek, gdzie porozumienia płacowe zostały zawarte znacznie wcześniej i nie pojawiła się w ówczesnej ofercie pracodawcy karta zakupowa, tj. Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o., ORLEN Ochrona Sp. z o.o., ORLEN Administracja Sp. z o.o., ORLEN Budonaft Sp. z o.o. oraz tam, gdzie obecnie jeszcze negocjujemy porozumienia płacowe, tj ORLEN KolTrans Sp. z o.o., ORLEN Laboratorium S.A., ORLEN Projekt S.A. i ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o.

W Spółce ORLEN Serwis S.A. karta zakupowa jest na poziomie 400 zł  – zawnioskowaliśmy do Pracodawcy o zwiększenie tej kwoty do 500 zł.

Stosowne wnioski do Spółek zostały już przez organizacje związkowe wystosowane.

Poniżej zamieszczamy pismo z prośbą o poparcie naszych wniosków w tej sprawie, kierowane do Pana Daniela Obajtka Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A.

Przeczytaj i Udostępnij

Ogłoszenie

Zarząd Pracowniczej  Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej przy PKN ORLEN S.A. zaprasza Członków PKZP przy PKN ORLEN S.A. na Walne Zebranie Członków.

Zebranie odbędzie się 16 maja 2018 r. o godz. 15.00 w Płocku, ul. Chemików 7, Centrum Administracji sala 1.

Przeczytaj i Udostępnij

Spotkanie organizacji związkowych z Prezesem Zarządu PKN ORLEN S.A. Danielem Obajtkiem

W ubiegły czwartek 19 kwietnia br. odbyło się spotkanie trzech reprezentatywnych organizacji związkowych w PKN ORLEN tj.  OM NSZZ Solidarność, MBZZ i MZZPRC z Prezesem Zarządu Panem Danielem Obajtkiem.

Wśród poruszanych tematów znalazła się m.in kwestia połączenia PKN ORLEN i Grupy Lotos oraz doniesień medialnych, jakie w ostatnim czasie zrodziły się wokół tematu.

Chciałbym Państwa przede wszystkim uspokoić – powiedział Prezes Daniel Obajtek – Na dzień dzisiejszy mamy podpisany list intencyjny, w którym mowa jest o tym, że to ORLEN kupuje LotosNie ma żadnej zmiany koncepcji, jak ta zadeklarowana właśnie w liście intencyjnym. Natomiast wszystkie kwestie trzeba dokładnie przeanalizować pod kątem korzyści dla firmy – dodał prezes.

W spotkaniu obok Prezesa Zarządu wzięła udział Jadwiga Lesisz, Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ds. Inwestycji i Zakupów PKN ORLEN.

Podczas spotkania Prezes nawiązał do swojej niedawnej wizyty w spółce ANWIL, a w dalszej części spotkania Przewodniczący organizacji związkowych rozmawiali na aktualne tematy z Wiolettą Kandziak, Dyrektorem Wykonawczym ds. Kadr.

Przeczytaj i Udostępnij

Negocjacje płacowe w Spółkach GK ORLEN.

Po zakończeniu negocjacji płacowych na 2018 r. w PKN ORLEN S.A. mieliśmy nadzieję na szybkie podpisanie porozumień w Spółkach Grupy Kapitałowej ORLEN. Od miesiąca lutego prowadzone są negocjacje w:

– ORLEN Paliwa

– ORLEN Projekt

– ORLEN CUK

– ORLEN Eko

– ORLEN Koltrans

– ORLEN Laboratorium

– ORLEN Centrum Serwisowe

Odbyliśmy już po kilka spotkań, jednak w dalszym ciągu brak jest ostatecznych ustaleń. Czekamy na kolejne spotkania, które mamy nadzieję przyniosą końcowe ustalenia.

Przeczytaj i Udostępnij

solidarnosc_spch

komisja_krajowa

No feed items found.

solidarnosc_plock

No feed items found.

sis

No feed items found.

solidarnosc_tygodnik