INFORMUJEMY, IŻ NIE WYRAŻAMY ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE FRAGMENTÓW LUB CAŁOŚCI NASZYCH INFORMACJI
PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE BEZ ZGODY I AUTORYZACJI WŁADZ ZWIĄZKU

Pozytywne zmiany w obszarze Elektrociepłowni PKN ORLEN S.A.

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A. na wniosek członków naszego związku odbyła spotkanie z dyrektorami obszaru Elektrociepłowni PKN ORLEN S.A., na którym poruszyliśmy  sprawy związane z przeszeregowaniem  Pracowników – dyspozytorów mocy.  Pracownicy ci wnioskowali o zmianę zaszeregowania do wyższych kategorii, a co za tym idzie o podwyższenie wynagrodzeń.

Problemy te zostały przez nas zgłoszone na spotkaniu z Panią Dyrektor Wykonawczą ds. Kadr Wiolettą Kandziak i omówione z obszarem kadr, które przeanalizowały ten temat. Nasze zaangażowanie  było na tyle skuteczne, że środki finansowe na zaspokojenie potrzeb w tym obszarze zostały zabezpieczone.

Jesteśmy skuteczni w naszych działaniach. Nasz związek dąży do tego, aby dbać i pomagać w rozwiązywaniu spraw trudnych i negocjować kompromis.

Przeczytaj i Udostępnij

Rozmowy w sprawie Terminali Paliw PKN ORLEN zakończone sukcesem.

Po podjętej interwencji przez naszą Organizację Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A. poprawiły się warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników pracujących na terminalach PKN ORLEN.

Aby lepiej poznać rzeczywiste potrzeby wspólnie z Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy odbyliśmy wizyty na Terminalach w: Ostrowie Wielkopolskim, Gutkowie, Nowej Soli, Sokółce, Trzebini i Widełce. Wszędzie tam mamy swoich członków, którzy zgłaszali nam swoje problemy, a my potrzebę ich rozwiązania zgłosiliśmy Pracodawcy.

Temat logistyki i sytuacji kadrowej na Terminalach Paliw zlokalizowanych poza Płockiem poruszany był przez nas wielokrotnie. Odbyliśmy spotkania z Członkiem Zarządu ds. Handlu Hurtowego i Międzynarodowego Michałem Rogiem i Dyrektorem Wykonawczym Ds. Kadr Wiolettą Kandziak, poprzedzone wcześniej telekonferencją i spotkaniami bezpośrednimi z Dyrektorem Wykonawczym ds. Logistyki Błażejem Krawczyszynem i z Dyrektorem Biura Infrastruktury i Rozliczeń Logistyki Rafałem Zarembą.

Tematy, które udało się nam zrealizować:

  1. Premia – premia jest przyznawana od maja br. w maksymalnej wysokości 15 %, w związku z dodatkowym wysiłkiem spowodowanym zagrożeniem koronawirusem COVID -19.
  2. Praca w nadgodzinach –  nie ma ograniczeń, nadgodziny są wypłacane wg potrzeb.
  3. Awanse – zostaną przyznane w chwili uruchomienia środków na ten cel w firmie – przewidywany termin sierpień br.  
  4. Rozdysponowanie środków uznaniowych uruchomiono od lipca br. pod specjalnym nadzorem Pani Dyr. Kandziak, tak aby były wystarczające i uwzględniały osoby, które otrzymały awanse z przyporządkowania bez środków finansowych.
  5. Podpisywanie umów na czas nieokreślony  – jak najwcześniejsze podpisywanie trzeciej umowy na czas nieokreślony – zasada: trzecia umowa ma być na czas nieokreślony. Odstępstwem od tej zasady jest wniosek kierownika.
  6. Obsady na terminalach – na brakujących wakatach będą zatrudniane nowe osoby.

Podjęta przez nas interwencja była bardzo owocna i spotkała się z zadowoleniem i uznaniem naszych członków – pracowników Terminali Paliwowych.

Przeczytaj i Udostępnij

BON na wypoczynek w Ośrodkach Doms Sp. z o.o.

Spółka DOMS Sp. z o.o. zarządzająca ośrodkami hotelowymi w Jarnołtówku, Spale i Zakopanem przygotowała dla członków NSZZ „Solidarność” specjalną ofertę z okazji 40 – rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”.

Od 1 sierpnia 2020 do 31 lipca 2021 r. każdy obecny członek „Solidarności” oraz osoby, które zdecydują się zapisać do związku w trakcie trwania akcji otrzymają bon o wartości 200 zł na wypoczynek w ośrodkach wczasowych należących do Doms Sp. z o.o.

Bony można wykorzystać na nocleg wraz z wyżywieniem oraz zabiegi w Centrach Odnowy Biologicznej w:

Ośrodku Hyrny w Zakopanem www.hyrny.pl,

Ośrodku Savoy w Spale www.savoy.com.pl 

Ośrodku Ziemowit w Jarnołtówku www.osrodekziemowit.pl.

Bony dystrybuowane będą poprzez Region Płocki  NSZZ „Solidarność”.

Warunkiem otrzymania bonu jest:

  • posiadanie elektronicznej legitymacji związkowej,
  • posiadanie rezerwacji w ww. Ośrodkach w terminie 01.08.2020 – 31.07.2021 r.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Biurem naszej Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A.

Przeczytaj i Udostępnij

 

 

solidarnosc_spch

komisja_krajowa

[wp-rss-aggregator exclude=”331″ limit=”10″]

solidarnosc_plock

[wp-rss-aggregator exclude=”316″ limit=”10″]

solidarnosc_tygodnik