INFORMUJEMY, IŻ NIE WYRAŻAMY ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE FRAGMENTÓW LUB CAŁOŚCI NASZYCH INFORMACJI
PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE BEZ ZGODY I AUTORYZACJI WŁADZ ZWIĄZKU

Spotkanie z Prezesem Zarządu PKN ORLEN S.A. Panem Danielem Obajtkiem.

W dniu 25 września br. Prezes Zarządu PKN ORLEN S.A. Pan Daniel Obajtek był gościem posiedzenia Komisji Międzyzakładowej i Komisji Rewizyjnej Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A.

Panu Prezesowi towarzyszyły : Pani Wioletta Kandziak, Dyrektor Wykonawczy ds. Kadr PKN ORLEN oraz Pani Anna Lewandowska – Romanowska, Dyrektor Biura Zarządzania Relacjami Społecznymi PKN ORLEN S.A.

Spotkanie przebiegło w rzeczowej, bardzo przyjaznej i życzliwej atmosferze. Pan Prezes przedstawił w swoim wystąpieniu bieżące zagadnienia którymi zajmuje się Zarząd naszej Firmy. Omówiliśmy też kilka postulatów, które są istotne do rozwiązania w najbliższym czasie. Na część z nich Pan Prezes zaproponował gotowe rozwiązania, inne będą dyskutowane podczas spotkań roboczych z  Panią Wiolettą Kandziak, Dyrektorem Wykonawczym ds. Kadr i jej zespołem.

Dyskusja prowadzona była  m.in. w następujących tematach:

  1. Zapowiadane połączenie PKN ORLEN i Grupy LOTOS.

Prezes Obajtek wskazał przede wszystkim na korzyści rozwoju wynikające z tego procesu dla naszej Spółki. Uspokoił, że połączenie obu firm nie oznacza zwolnień, ani też, że na stacjach benzynowych od razu wzrosną ceny. Zwrócił uwagę, że dzięki połączeniu uda się osiągnąć oszczędności, wskazał przy tym na koszty logistyki czy zakupu ropy. Prezes zapewnił też, że wszystkie decyzje, jakie będą podejmowane po połączeniu obu spółek, będą uwzględniały nie tylko czynnik ekonomiczny, ale przede wszystkim społeczny.

  1. Powrót usług zbiorowego żywienia oraz usług utrzymania czystości do PKN ORLEN.

Cieszymy się, że w  tej sprawie zapadły konkretne, tak długo oczekiwane decyzje.  Od 1 września usługi żywienia przejęła ORLEN Administracja. Nowy dostawca dostarcza posiłki regeneracyjne i pracownicze na teren zakładu produkcyjnego w Płocku. Stołówka pracownicza i inne obiekty gastronomiczne zostaną poddane niezbędnemu remontowi i jak najszybciej podejmą działalność. Pan Prezes Obajtek podkreślił, że w całym procesie najważniejsi są ludzie, którym trzeba zapewnić godziwe warunki zatrudnienia.

  1. ZUZP PKN ORLEN

24 września odbyła się I sesja negocjacyjna poświęcona rokowaniom ZUZP dla pracowników PKN ORLEN S.A., tematem której były głównie zmiany w Taryfikatorze Stanowisk Pracy w rodzinie zawodów tzw. produkcyjnych, wsparcia produkcji i Straży Pożarnej oraz jednoczesnego podwyższenia minimalnych progów w Tabeli Wynagrodzeń Zasadniczych. Otrzymaliśmy zapewnienie Pana Prezesa o zbieżności stanowisk Pracodawcy i strony społecznej w tym temacie.

  1. Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy w Spółkach GK

Zgłosiliśmy postulat wypracowania jednego dokumentu dla wszystkich spółek w których negocjujemy Układy Zbiorowe Pracy, różniącego się jedynie Taryfikatorem i Tabelą płac, właściwymi dla danej spółki.

  1. Karty zakupowe dla Spółek GK

Osiągnięciem tegorocznych negocjacji płacowych jest karta zakupowa dla pracowników Spółek. Kartą nie zostali objęci pracownicy Spółek, gdzie porozumienia płacowe zostały zawarte znacznie wcześniej i nie pojawiła się w ówczesnej ofercie pracodawcy karta zakupowa. Zgłosiliśmy postulat, aby w roku 2019 karta zakupowa była obligatoryjnie jednym z elementów porozumień płacowych dla pracowników Spółek GK.

W dalszej części dyskutowano na tematy dotyczące spółek: ORLEN Laboratorium, Basell Orlen Polyolefins, Centrum Edukacji, ORLEN CUK, ORLEN Projekt, ORLEN Budonaft czy ENERGOREM Płock.

 

Na zakończenie spotkania podziękowaliśmy Panu Prezesowi za dotychczasową współpracę z naszą Organizacją Związkową, mając nadzieję, że nadal będzie ona przebiegała w duchu dialogu społecznego i wzajemnego zrozumienia.

W podziękowaniu przekazaliśmy Kronikę Naszej Organizacji wydaną w 2017 roku, zawierającą informację o powstaniu organizacji oraz Ludziach, którzy od początku istnienia Nasz Związek tworzyli i w nim działali.

 

Przeczytaj i Udostępnij

Pikieta przed siedzibą Falck Fire Services w Warszawie

W dniu 19 września 2018 r. w Warszawie na ul. Olbrachta 94 przed siedzibą Falck Fire Services odbyła się pikieta zorganizowana przez Komisję Międzyzakładową NSZZ Solidarność International Paper Kwidzyn. W pikiecie udział wzięli członkowie związku z Falck Fire Services, IP Kwidzyn oraz przedstawiciele innych firm, zrzeszonych w Krajowym  Sekretariacie Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność. Organizację Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A. reprezentowała delegacja na czele z Przewodniczącym Henrykiem Kleczkowskim i Wiceprzewodniczącą Wiesławą Frydrychowską.

Pikieta była częścią akcji protestacyjnej „Protestujemy, ale ratujemy”, która jest prowadzona przez Zakładową Służbę Ratowniczą na terenie International Paper Kwidzyn w związku z trwającym sporem zbiorowym w tej spółce. International Paper prowadzi działalność w Polsce od 1992 roku, zatrudniając prawie 2,5 tys. pracowników w dwóch głównych siedzibach: w fabryce papieru i celulozy w Kwidzynie oraz w Centrum Usług Wspólnych w Krakowie. Strażacy-ratownicy z IP w Kwidzynie prowadzą spór zbiorowy z Falck Fire Service, firmą która prowadzi i zapewnia ochronę przeciwpożarową w zakładzie. Falck wygrał przetarg na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i prewencji w International Paper zastępując Konsalnet dotychczasowego dostawcę tych usług. Wraz z nowym dostawcą miała przyjść poprawa jakości świadczonych usług i poprawa sytuacji pracowników. Jednak już od początku pojawiły się problemy. Falck nie chciał bowiem przejąć wszystkich pracowników. Dopiero w wyniku długich negocjacji wspartych głośnymi protestami zawarto porozumienie i wszyscy pracownicy zostali zatrudnieni. W porozumieniu pojawił się też zapis o rozmowach podwyżkowych, jednak firma stwierdziła, że zawarła niekorzystny kontrakt i dlatego nie ma pieniędzy na podwyżki dla ratowników.

Spór zbiorowy w Falck trwa od 16 stycznia, wyczerpane zostały wszystkie kroki wynikające z ustawy o sporach zbiorowych oprócz strajku.  Należy jednak podkreślić, że strażakom, nawet zakładowym, ustawa zabrania strajkować, mimo że w referendum strajkowym za strajkiem opowiedziało się ponad 90 proc. załogi.

1 maja br. zawarto porozumienie z prezesem FFS o spełnieniu części postulatów i o zawieszeniu protestu do 15 lipca. Porozumienie polegało na tym, że pracownicy spółki otrzymali połowę żądanej kwoty podwyżki (200 zł) pozostałą część (200 zł) mogli by otrzymać po ewentualnym zwiększeniu kontraktu przez głównego zleceniodawcę IP Kwidzyn. Jednak po tej dacie nowy dyrektor firmy zakomunikował, że dalszego spełnienia postulatów nie będzie.

Protest do tej pory polegał m.in. na oflagowaniu budynku IP w Kwidzyniu. Działacze podjęli kolejne kroki i przyjechali do Warszawy, by wziąć udział w pikiecie. Oprócz licznej delegacji z Kwidzynia, w stolicy pojawili się przedstawiciele innych zakładów: Azotów Puławy, Azotów Tarnów, Bridgestone Poznań oraz Gaz-System.

Przewodniczący International Paper Kwidzyn Marek Ziarkowski, na koniec pikiety, razem z Mirosławem Miarą, przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność, zanieśli przedstawicielowi firmy Falck petycję podpisaną przez działaczy „Solidarności”. Ta została przyjęta, a związkowcy otrzymali zapewnienie, że rozmowy mają odbyć się w najbliższym czasie.

Przeczytaj i Udostępnij

Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę

 

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A.  organizuje wyjazd na XXXVI Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną Górę, która odbędzie się w dniach 15 i 16 września 2018 r.

Informacje dotyczące wyjazdu udzielane są w Biurze Związku: Budynek 06, pok.20 tel. 24/256-68-16 w godz. 7.00-15.00.
Chętni na wyjazd mogą zapisywać się do dnia 12 września br.

Program pielgrzymki:

15 września 2018 r. (sobota)
06.30  –  Zbiórka na Placu Celebry w Płocku.
07.00  –  Wyjazd do Niepokalanowa.
09.00  –  Msza św. – Niepokalanów Bazylika.
10.15  –  Wyjazd do Warszawy.
11.00  –  Złożenie kwiatów na grobie Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.
12.00  –  Wyjazd do Częstochowy.
16.00  – 17.00 – Przyjazd na parking na Jasnej Górze w Częstochowie.
19.00 –  Msza św. na Szczycie, przewodniczy Jego Ekscelencja Ks. Abp. Andrzej Dzięga.
21.00  – Apel Jasnogórski w Kaplicy Cudownego Obrazu M.B., Prowadzenie:   Jego Ekscelencja Ks. Abp. Andrzej Dzięga.
21.30  –  Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich, rozważania:  Region   Pomorza Zachodniego.
 
16 września 2018 r. (niedziela)
24.00  – Msza św. w Bazylice, koncelebrowana przez Duszpasterzy Ludzi   Pracy, przewodniczy i homilię wygłosi Ks. Zbigniew Rzeszótko.
01.00  – 4.30 – Czuwanie modlitewne w Kaplicy Cudownego Obrazu.
09.15  –  Modlitwa Różańcowa ze szczytu Jasnej Góry, prowadzi Ks. Zbigniew   Rzeszótko.
10.00  –  Wykład poświęcony stuleciu odzyskania niepodległości – prowadzi: Ks.   Prałat Włodzimierz Suleja.
10.40  –  Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ   „Solidarność”   Piotra Dudy.
11.00  –  Uroczysta Msza św. Przewodniczy Jego Ekscelencja Ks. Abp. Józef   Kupny, homilię wygłosi Jego Ekscelencja Ks. Abp. Andrzej Dzięga.

Po zakończeniu uroczystej sumy powrót autokarami wg programu i trasy ustalonej przez kierowników autokarów.

Przeczytaj i Udostępnij

Rocznica powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego “Solidarność”

Historyczne wydarzenia, które miały miejsce w sierpniu 1980 roku, stały się dla Polaków początkiem drogi do odzyskania wolności i bezpośrednią przyczyną wyjątkowego co do skali, solidarnego zaangażowania narodu na rzecz budowy demokratycznej, suwerennej Ojczyzny.  Strajki w Stoczni Gdańskiej i Szczecińskiej oraz wielu innych zakładach pracy, zakończone podpisaniem Porozumień Sierpniowych, miały doniosłe znaczenie dla dalszego biegu historii Polski. Pamięć o nich stanowi do dzisiaj jeden z najistotniejszych elementów naszej dumy i zarazem jest dla nas stałym wezwaniem do myślenia i działania w kategoriach dobra wspólnego, ożywianego ideą solidarności.

NSZZ „Solidarność”, który powstał w następstwie podpisania porozumień sierpniowych i nieprzerwanie funkcjonuje do dzisiaj, jest depozytariuszem i kontynuatorem sierpniowego dziedzictwa.

W imieniu Zarządu Regionu Płockiego zapraszamy jutro tj. 31 sierpnia na godz. 12.00  na uroczystości pod Pomnikiem Protestów Robotniczych oraz Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki na terenie Kościoła Św. Stanisława Kostki w Płocku.

Zostanie odśpiewany Hymn Państwowy i odmówiona modlitwa w intencji wszystkich zmarłych oraz członków NSZZ „Solidarność”.

Przeczytaj i Udostępnij

Kropelka Energii dla Niepodległej

PKN ORLEN oraz spółki GK aktywnie włączają się w akcję zbiórki krwi o zasięgu ogólnokrajowym, dedykowaną pracownikom 50 spółek energetycznych.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Minister Energii oraz Minister Zdrowia.

Z okazji 100-nej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej będzie można honorowo oddać krew w mobilnym ambulansie do poboru krwi w następujących lokalizacjach:

  • 5.11 2018 r. godz.  9:00 – 13:00 Płock, parking CA, ul. Chemików 7
  • 6.11.2018 r. godz.  9:00 – 13:00 Warszawa,  parking przed Budynkiem Senator, ul. Bielańska 12
  • 9.11.2018 r. godz.  9:00 – 14:00 Włocławek, parking CA, ul. Toruńska 222

Zachęcamy do udziału w akcji zarówno honorowych dawców krwi, jak również osoby, które dopiero chciałyby rozpocząć swoją przygodę z krwiodawstwem.

Przeczytaj i Udostępnij

solidarnosc_spch

komisja_krajowa

No feed items found.

solidarnosc_plock

No feed items found.

sis

No feed items found.

solidarnosc_tygodnik