INFORMUJEMY, IŻ NIE WYRAŻAMY ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE FRAGMENTÓW LUB CAŁOŚCI NASZYCH INFORMACJI
PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE BEZ ZGODY I AUTORYZACJI WŁADZ ZWIĄZKU

NWZD Krajowej Sekcji Przemysłu Naftowego NSZZ “Solidarność”

W dniu 20 sierpnia 2018 r. w Płocku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Przemysłu Naftowego NSZZ „Solidarność”.

Sekcja skupia organizacje związkowe z następujących zakładów pracy:

 1. PKN ORLEN S.A.
 2. Grupa LOTOS S.A. Gdańsk
 3. CIRKLE K Sp. z o.o.
 4. PERN S.A.
 5. ORLEN Południe S.A.
 6. LOTOS Petrobaltic S. A.
 7. LOTOS Terminale S.A. Czechowice Dziedzice

 

Przewodniczącym Rady Sekcji Krajowej Przemysłu Naftowego został wybrany Henryk Kleczkowski, Przewodniczący naszej Komisji Międzyzakładowej PKN ORLEN S.A.

Henryk Kleczkowski, to od wielu lat lider związkowy w PKN ORLEN S.A., pełnił również funkcję przewodniczącego KSPN w ubiegłej kadencji. Po objęciu funkcji Przewodniczącego Sekcji Krajowej, zgodnie ze Statutem, zostanie automatycznie również członkiem Prezydium Rady Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego .

Władze KSPN na kadencje 2018 – 2022.

Członkowie Rady  KSPN 

L.P. Nazwisko i imię Zakład Pracy
1. Balkowski Marek PKN ORLEN
2. Borowski Dariusz PKN ORLEN
3. Cenacewicz Andrzej Grupa LOTOS Gdańsk
4. Dosz Eugeniusz Grupa LOTOS Gdańsk
5. Dreśliński Stanisław PERN  S.A.
6. Dudkiewicz Monika PKN ORLEN
7. Gierczak Adam PKN ORLEN
8. Gryczman Ewelina LOTOS TERMINALE
9. Karaszewski Arkadiusz PERN  S.A.
10. Kleczkowski Henryk PKN ORLEN Płock
11. Klimek Dariusz CIRKLE K Polska
12. Martynowski Witold PKN ORLEN
13. Nawrot Tadeusz PKN ORLEN
14. Ozdowski Krzysztof PKN ORLEN
15. Rojek Jarosław LOTOS Petrobaltic
16. Siarkowski Honoriusz PKN ORLEN
17. Snochowski Stanisław Grupa LOTOS Gdańsk
18. Sobczyk Adam LOTOS BIOPALIWA
19. Szymański Tadeusz PERN S.A.
20. Witek Edyta ORLEN Południe
21. Wyciechowski Bogdan Grupa LOTOS Gdańsk

Prezydium  KSPN NSZZ „Solidarność”

 1. Przewodniczący              –  Kleczkowski Henryk
 2. Wiceprzewodniczący     – Cenacewicz Andrzej
 3. Wiceprzewodniczący     – Karaszewski Arkadiusz
 4. Wiceprzewodniczący     – Sobczyk Adam
 5. Sekretarz                          – Balkowski Marek

Komisja Rewizyjna KSPN NSZZ „Solidarność” 

 1. Chojnacki Mieczysław
 2. Frydrychowska Wiesława
 3. Żochowski Tomasz  – Przewodniczący

Delegaci na Kongres KSPCH  NSZZ „Solidarność”

 1. Balkowski Marek
 2. Karaszewski Arkadiusz
 3. Kleczkowski Henryk
 4. Ozdowski Krzysztof
 5. Siarkowski Honoriusz

 

Przeczytaj i Udostępnij

Sprawy bieżące

Pomimo tego, że sezon urlopowy w pełni, odbywają się ważne spotkania, w którym uczestniczymy:

 1. W dniu 8 sierpnia br. odbyło się spotkanie z nowym Prezesem Zarządu ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. Panem Krzysztofem Kowalskim. Spotkanie dotyczyło bieżącej współpracy. Strony zapoznały się i uzgodniły sposoby wzajemnej komunikacji w przyszłości.
 2. Spotkanie z Panem Arkadiuszem Kamińskim – Ekspertem Biura Ochrony Środowiska PKN ORLEN S.A. w dniu 6 sierpnia br., dotyczyło bieżącym spraw dotyczących tego obszaru. Uczestnicy spotkania opowiedzieli się za podjęciem wspólnych, proaktywnych działań na rzecz ochrony wizerunku PKN ORLEN jako firmy, która przywiązuje szczególną wagę do kwestii ochrony środowiska. Podkreślili również konieczność współpracy, jeżeli chodzi o kwestie środowiskowe. Priorytetem jest podjęcie działań edukacyjnych i informacyjnych na szeroką skalę, ponieważ tematy środowiskowe są istotne dla mieszkańców Płocka i okolicznych gmin. Przedstawiciele strony związkowej podkreślili, że ich zdaniem obecnie Spółka wciąż jedynie broni się przed zarzutami z zewnątrz, a powinna wychodzić do społeczeństwa ze swoim przekazem informacji.
 3. Na spotkaniu z Dyrektorem Wykonawczym ds. Logistyki Panem Błażejem Krawczyszynem oraz Dyrektorem Biura Infrastruktury i Rozliczeń Logistyki Panem Rafałem Zarembą omawiana była bieżąca sytuacja dotycząca głównie terminali paliwowych. Poruszyliśmy szereg problemów, jakie nurtują pracowników tego obszaru i wymagają szybkiego rozwiązania. Razem z pozostałymi organizacjami związkowymi wnioskowaliśmy o wprowadzenie na terminalach zmianowego systemu czasu pracy oraz ryczałtu zmianowego. Zasygnowaliśmy problem związany z obsadą stanowisk pracy – chodzi o uzupełnienie występujących wakatów.
 4. Na kolejnym posiedzeniu Komisji BHP poruszyliśmy m.in. sprawę jak najszybszego szerokiego uruchomienia bramy nr 11 i konieczności jej rozbudowy oraz budowy parkingów. Brama mogłaby nas skomunikować z obwodnicą Płocka, która wkrótce zostanie oddana do użytku.
 5. Pod koniec lipca odbyło się spotkanie podsumowujące wyniki ankiety dotyczącej benefitów w PKN ORLEN S.A. Organizacjom związkowym przedstawiono również informacje o statusie prac związanych z pilotażowym uruchomieniem platformy kafeteryjnej. Udział w ankiecie wzięło tylko 17% pracowników. Podczas spotkania mocno akcentowaliśmy fakt, że wprowadzenie  programu benefitów nie może być zamiennikiem funduszu socjalnego.
 6. PKN ORLEN poinformował o uruchomieniu nowego programu profilaktycznego „Zdrowie 50+”. W ramach programu pracownicy Spółki, którzy ukończyli 50 lat będą mieli możliwość wykonania niezbędnych badań i konsultacji profilaktycznych, takich jak np. badania laboratoryjne i obrazowe oraz konsultacje lekarskie (kardiologa, okulisty, ginekologa, urologa, internisty). Celem jest ogólna ocena stanu zdrowia oraz w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości skierowanie do dalszego postępowania diagnostycznego i leczniczego.

W związku z zamieszczoną na stronie Intranetu informacją otrzymujemy wiele telefonów – dlaczego po raz kolejny różnicuje się pracowników poprzez uruchamianie programów tego typu?  Przecież wszystkie Spółki Grupy Kapitałowej mają podpisane umowy z Centrum Medyczne Medica i ich pracownicy powinni również korzystać z tego typu programów, a nie tylko pracownicy PKN ORLEN.

Przeczytaj i Udostępnij

Ostatnie pożegnanie….

Z głębokim smutkiem i bólem przyjęliśmy wiadomość, że 12 lipca br. zmarł nagle nasz kolega Mirosław Biernot, działacz NSZZ „Solidarności” Spółki Lotos Terminale w Czechowicach-Dziedzicach. Miał zaledwie 49 lat.

Mirosław Biernot był przewodniczącym Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” czechowickiej spółki Lotos Terminale w trudnych czasach przekształceń spółek Grupy Lotos i związanych z tym zawirowań. Był także członkiem Regionalnej Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” w latach 2006-2018 (w ostatniej kadencji pełnił funkcję wiceprzewodniczącego RKR). W czerwcu br. w trakcie zjazdu podbeskidzkiej “Solidarności” został wybrany do Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”. Także w tym roku został przewodniczącym Krajowej Sekcji Przemysłu Naftowego NSZZ „Solidarność” oraz członkiem Prezydium Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ “Solidarność”.

Rodzinie, wszystkim przyjaciołom i współpracownikom Zmarłego składamy wyrazy szczerego współczucia i solidarności w bólu.

Dziś, 16 lipca br. o godz. 14.30 odbędą się uroczystości pogrzebowe w Kościele Św. Katarzyny w Czechowicach – Dziedzicach.

Pokój Jego duszy.

 

 

Przeczytaj i Udostępnij

Rocznica wydarzeń Czerwca 1976 roku.

42 lata temu 25 czerwca 1976 r. w 112 zakładach pracy na terenie 24 województw przeszło 80 tysięcy osób rozpoczęło strajk i demonstracje uliczne. Bezpośrednią przyczyną protestu była zapowiedziana 24 czerwca w Sejmie PRL przez premiera Piotra Jaroszewicza drastyczna podwyżka cen artykułów żywnościowych (m.in.: mięso i ryby – 69%, nabiał – 64%, ryż – 150%, cukier – 90%).

W Radomiu, Ursusie i Płocku doszło do pochodów i demonstracji, zakończonych starciami z MO, a w przypadku Radomia – dramatycznymi walkami ulicznymi.

W Płocku strajk wybuchł w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych. Ok. godz. 14.00 przy bramie nr 2  doszło do spontanicznego wiecu, po którym grupa jego uczestników pomaszerowała pod gmach KW PZPR, ok. 17.00 tłum przed siedzibą partii liczył 2-3 tys. osób. Do zebranych przemówił I sekretarz.  Po ogłoszeniu komunikatu o odwołaniu podwyżki, budynek KW obrzucono kamieniami, wybito kilka szyb, zaatakowano radiowóz straży pożarnej. Ok. godz. 21.00 demonstrantów zaatakowały ściągnięte z Łodzi oddziały ZOMO.

W rocznicę wydarzeń Czerwca 1976 roku, Przewodniczący KM NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A. Henryk Kleczkowski oraz członkowie Prezydium: Mieczysław Chojnacki i Dariusz Borowski oraz Mariusz Nosarzewski złożyli kwiaty pod pamiątkowym Kamieniem przed Bramą Nr 2 PKN ORLEN S.A.

Kwiaty złożyli również przedstawiciele Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność: Przewodniczący Andrzej Burnat i Wiceprzewodniczący Stanisław Szkopek.

W dniu 17.06.2018 r. na Płockiej Stanisławówce uczestniczyliśmy wraz z pocztem sztandarowym w uroczystej Mszy Św. którą celebrował ks. Proboszcz Wiesław Kania w intencji uczestników Czerwca 76 roku. Po mszy św. złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem Ofiar Protestów Robotniczych , w tym ofiar Czerwca 76 roku.

Przeczytaj i Udostępnij

solidarnosc_spch

komisja_krajowa

No feed items found.

solidarnosc_plock

No feed items found.

sis

No feed items found.

solidarnosc_tygodnik