INFORMUJEMY, IŻ NIE WYRAŻAMY ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE FRAGMENTÓW LUB CAŁOŚCI NASZYCH INFORMACJI
PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE BEZ ZGODY I AUTORYZACJI WŁADZ ZWIĄZKU

Szkolenie związkowe

W dniach 6 – 9 czerwca 2018 r. odbyliśmy coroczne szkolenie związkowe, organizowane dla członków Komisji Rewizyjnej i Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A.

W tym roku pojechaliśmy na Kaszuby do pięknie położonego Ośrodka „Wichrowe Wzgórze” w Chmielnie.

Tematem szkolenia był: „Kodeks pracy 2018 – aktualizacja”, a jego celem podniesienie kompetencji nowych członków ww. Komisji, pozyskanie bieżących informacji dotyczących zmian w prawie pracy w związku z zapowiadanymi zmianami w Kodeksie Pracy, zapoznanie się z merytorycznymi i praktycznymi aspektami zbiorowych i indywidualnych stosunków pracy, opartymi o przepisy regulujące relacje związków zawodowych z Pracodawcą.

Szkolenie było okazją do odbycia spotkania z kolegami z Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Grupy LOTOS. Poznaliśmy się bliżej, wymieniliśmy doświadczenia oraz uzgodniliśmy wspólny tok działania w obliczu czekającego nas połączenia Spółek PKN ORLEN i Grupy LOTOS.

W czasie wolnym zwiedziliśmy piękne miasto Gdańsk. Przede wszystkich odwiedziliśmy ważne miejsca dla nas – członków NSZZ „Solidarność” tj.: Europejskie Centrum Solidarności, historyczną Salę BHP, odbyliśmy spacer po Stoczni Gdańskiej jak również spotkaliśmy się w siedzibie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” z obecnym Przewodniczącym naszego Związku Piotrem Dudą jak również byłym Przewodniczącym Marianem Krzaklewskim.

Gościliśmy również u ks. Ludwika Kowalskiego proboszcza parafii p.w. Św. Brygidy. Ksiądz proboszcz osobiście oprowadził nas po Bazylice św. Brygidy  i opowiedział o historii kościoła. Wydarzeniem, które wywarło znaczący wpływ na „życie” kościoła św. Brygidy, były wydarzenia związane ze strajkami w Sierpniu 1980 roku, kiedy to kościół stał się centrum opieki duszpasterskiej nad strajkującymi robotnikami. Po ogłoszeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku kościół św. Brygidy, dzięki ówczesnemu proboszczowi księdzu Henrykowi Jankowskiemu, stał się ważnym punktem oporu przeciwko reżimowi komunistycznemu oraz miejscem wsparcia  zdelegalizowanej  „Solidarności”  i jej członków. Na plebanii znaleźli pomoc m.in. Lech Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki, Jacek Kuroń, Adam Michnik, Bronisław Geremek, Andrzej Gwiazda, Marek Jurek i ksiądz Jerzy Popiełuszko.

Główną atrakcją kościoła w chwili obecnej jest Bursztynowy Ołtarz, jeszcze nie ukończony.

Zwiedzanie zakończyliśmy na gdańskiej starówce, wspólnym zdjęciem pod pomnikiem Neptuna.

 

Przeczytaj i Udostępnij

Negocjacje płacowe w Spółkach Grupy Kapitałowej ORLEN.

Informujemy, że w ostatnim czasie osiągnięto porozumienia płacowe w następujących Spółkach:

– ORLEN Eko

– ORLEN Paliwa

– ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych

Porozumienia zawarto na satysfakcjonującym poziomie. Dodatkowym osiągnięciem naszych negocjacji jest karta zakupowa dla pracowników ww. Spółek Grupy Kapitałowej o wartości 500 zł.

Chcielibyśmy, aby kartą zakupową zostali objęci także pracownicy Spółek, gdzie porozumienia płacowe zostały zawarte znacznie wcześniej i nie pojawiła się w ówczesnej ofercie pracodawcy karta zakupowa, tj. Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o., ORLEN Ochrona Sp. z o.o., ORLEN Administracja Sp. z o.o., ORLEN Budonaft Sp. z o.o. oraz tam, gdzie obecnie jeszcze negocjujemy porozumienia płacowe, tj ORLEN KolTrans Sp. z o.o., ORLEN Laboratorium S.A., ORLEN Projekt S.A. i ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o.

W Spółce ORLEN Serwis S.A. karta zakupowa jest na poziomie 400 zł  – zawnioskowaliśmy do Pracodawcy o zwiększenie tej kwoty do 500 zł.

Stosowne wnioski do Spółek zostały już przez organizacje związkowe wystosowane.

Poniżej zamieszczamy pismo z prośbą o poparcie naszych wniosków w tej sprawie, kierowane do Pana Daniela Obajtka Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A.

Przeczytaj i Udostępnij

Ogłoszenie

Zarząd Pracowniczej  Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej przy PKN ORLEN S.A. zaprasza Członków PKZP przy PKN ORLEN S.A. na Walne Zebranie Członków.

Zebranie odbędzie się 16 maja 2018 r. o godz. 15.00 w Płocku, ul. Chemików 7, Centrum Administracji sala 1.

Przeczytaj i Udostępnij

Spotkanie organizacji związkowych z Prezesem Zarządu PKN ORLEN S.A. Danielem Obajtkiem

W ubiegły czwartek 19 kwietnia br. odbyło się spotkanie trzech reprezentatywnych organizacji związkowych w PKN ORLEN tj.  OM NSZZ Solidarność, MBZZ i MZZPRC z Prezesem Zarządu Panem Danielem Obajtkiem.

Wśród poruszanych tematów znalazła się m.in kwestia połączenia PKN ORLEN i Grupy Lotos oraz doniesień medialnych, jakie w ostatnim czasie zrodziły się wokół tematu.

Chciałbym Państwa przede wszystkim uspokoić – powiedział Prezes Daniel Obajtek – Na dzień dzisiejszy mamy podpisany list intencyjny, w którym mowa jest o tym, że to ORLEN kupuje LotosNie ma żadnej zmiany koncepcji, jak ta zadeklarowana właśnie w liście intencyjnym. Natomiast wszystkie kwestie trzeba dokładnie przeanalizować pod kątem korzyści dla firmy – dodał prezes.

W spotkaniu obok Prezesa Zarządu wzięła udział Jadwiga Lesisz, Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ds. Inwestycji i Zakupów PKN ORLEN.

Podczas spotkania Prezes nawiązał do swojej niedawnej wizyty w spółce ANWIL, a w dalszej części spotkania Przewodniczący organizacji związkowych rozmawiali na aktualne tematy z Wiolettą Kandziak, Dyrektorem Wykonawczym ds. Kadr.

Przeczytaj i Udostępnij

solidarnosc_spch

komisja_krajowa

No feed items found.

solidarnosc_plock

No feed items found.

sis

No feed items found.

solidarnosc_tygodnik