INFORMUJEMY, IŻ NIE WYRAŻAMY ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE FRAGMENTÓW LUB CAŁOŚCI NASZYCH INFORMACJI
PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE BEZ ZGODY I AUTORYZACJI WŁADZ ZWIĄZKU

Informacje związkowe.

W związku z tym, że w ostatnim czasie głównym sprawcą organizacji naszego życia zarówno zawodowego jak i prywatnego jest  koronawirus SARS-CoV-2, również w organizacji pracy naszej Organizacji Międzyzakładowej NSZZ “Solidarność” PKN ORLEN S.A. nastąpiły zmiany.

W naszej firmie oraz spółkach Grupy Kapitałowej wprowadzono Zarządzenia nr 11,14 i 15/2020/DG, które precyzują sposób postępowania oraz zawierają wytyczne jak postępować w poszczególnych sytuacjach. Zarządzeniem nr 15/2020/DG z dnia 13 marca 2020 roku Prezes Zarządu PKN ORLEN S.A. Daniel Obajtek wprowadził II Poziom reagowania na zagrożenia związane z wystąpieniem choroby zakaźnej w PKN ORLEN S.A. lub Spółkach Grupy Kapitałowej ORLEN. Pracownicy którzy mogą pracować zdalnie z domu dostali właśnie takie polecenia w trosce o ich zdrowie i zmniejszenie zagrożenia zarażeniem. Wszyscy etatowi pracownicy Biur Związkowych pracują w domu, a nasze Biura Związkowe są nieczynne. Jesteśmy dostępni mailowo i telefonicznie, również sprawy pracownicze w poszczególnych firmach realizujemy tą drogą.

Z powodu wyłączenia możliwości spotkań, zostały odwołane również te dotyczące porozumień płacowych na 2020 rok. Ustalenia podejmujemy w drodze telekonferencji, ustaleń mailowych i telefonicznych. W ubiegłym tygodniu uzgodniliśmy prawie w całości porozumienie płacowe w ORLEN Budonaft, w tym tygodniu ustaliliśmy wypłaty nagród Wielkanocnych w Spółkach: ORLEN Eko, ORLEN Ochrona, ORLEN Asfalt, ORLEN Centrum Serwisowe, ORLEN Koltrans, ORLEN Projekt, ORLEN Laboratorium, ORLEN Paliwa oraz zawarliśmy pełne porozumienie płacowe w Spółce ORLEN Administracja. W ORLEN CUK Zarząd sam z sobą ustalił wysokość nagrody, również w wysokości ubiegłorocznej. Widocznie zapomniał, na szczęście jako jedyny, że funkcjonują u niego związki zawodowe. Również do Zarządu Basell Orlen Polyolefins kierujemy mailowo propozycję wypłaty nagrody Wielkanocnej w ubiegłorocznej wysokości z wypłatą marcową.

Nagrody Wielkanocne zostaną wypłacone wraz z wypłatą marcową, przeważnie w takiej samej wysokości jak w ubiegłym roku. Pozostałe elementy porozumień płacowych, tam gdzie nie zostały one jeszcze zawarte wynegocjujemy, kiedy będzie już można usiąść do stołu negocjacyjnego. Miejmy nadzieję, że nastąpi to niebawem.

Jeszcze kilka zdań o niedawno odbytym spotkaniu, mianowicie 9 marca w godzinach popołudniowych spotkaliśmy się z przedstawicielami Działu Kadr PKN ORLEN oraz Logistyki – z Panią Dyrektor Wiolettą Kandziak i Panem Błażejem Krawczyszynem, Dyrektorami Wykonawczymi na czele, by omówić problemy drążące Logistykę, zwłaszcza pracowników Terminali, naszych członków. Poruszyliśmy wszystkie tematy, a więc: braki kadrowe w obsadach Terminali, brak awansów, konieczność wzrostów uznaniowych płacy zasadniczej, aby naliczone w lipcu 100 zł na każdego pracownika trafiło do wszystkich Terminali, również to, aby po 3 miesięcznej umowie na okres próbny i 12 miesięcznej na czas określony następna umowa była na czas nieokreślony. Obecnie nie zawsze się tak dzieje, chociaż pracownik jest już sprawdzony, a jemu jest to potrzebne np. żeby wziąć kredyt w banku. Również poruszyliśmy sprawy pomieszczeń socjalnych, posiłków, nadgodzin, wysokości premii miesięcznej, a także parkingów, wysokości funduszy remontowych itp.

Od przedstawicieli pracodawcy dowiedzieliśmy się, że jest opracowywany plan rozwoju zarówno dotyczący rozwoju i rozbudowy, co już w dużej mierze się dzieje, jak również uporządkowania obsad, spraw personalnych do 2025 roku. Resztę wiadomości poznamy na spotkaniu, które odbędzie się na koniec maja. Trzy Terminale w 2021 roku ze względu na wielkość przeładunku – powyżej 1 mln ton lub m3 dołączą do tzw. dużych terminali z obsadą z mistrzem wsparcia produkcji – kierownikiem zmiany na czele ( Mościska, Trzebinia, Świnoujście ).

Będziemy kontynuować spotkania, a o ich wynikach informować naszych członków.

Przeczytaj i Udostępnij

Ogłoszenie EiR

Organizacja Wydziałowa Emerytów i Rencistów NSZZ “Solidarność” przy PKN ORLEN S.A. organizuje spotkanie “jajeczko wielkanocne” w dniu 01.04.2020 r. w godz. 10.00 – 14.00  w Klubie Seniora przy ul. Gałczyńskiego 12 w Płocku.

Koszt – dla członka związku 10 zł, dla osoby towarzyszącej  45 zł.

Wszelkich informacji udzielają:

Tokarczyk Jerzy tel. 882 004 917

Gierzyński Lech tel. 696 097 534

Martynow Janusz tel. 792 283 225

Przeczytaj i Udostępnij

Informacje związkowe

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ “Solidarność” PKN ORLEN SA. uczestniczy w negocjacjach płacowych na 2020 rok w następujących Spółkach Grupy Kapitałowej PKN ORLEN:

 • Basell Orlen Polyolefins – 27 luty; 9 marca;
 • ORLEN Administracja – 10 marca; 30 marca
 • ORLEN Projekt – 11 marca;
 • ORLEN Budonaft – 12 – 13 marca;
 • ORLEN Ochrona – 16 marca;
 • ORLEN Koltrans – 24 marca;
 • ORLEN Laboratorium – 25 marca;
 • ORLEN Centrum Serwisowe – 1 – 2 kwietnia;
 • PETROTEL – 23 marca;
 • ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych – 27 marca,
 • ORLEN Paliwa – 26 marca;

Dotychczas podpisane porozumienia płacowe :

Centrum Edukacji Sp. z o.o. – porozumienie zawarte w dniu 15 stycznia br.

 • obligatoryjny wzrost wynagrodzeń zasadniczych w kwocie 200 zł od miesiąca stycznia 2020 r.

Centrum Medyczne MEDICA  Sp. z o.o. – porozumienie zawarte w dniu 3 marca br.

 • obligatoryjny wzrost wynagrodzeń zasadniczych, który będzie realizowany od miesiąca marca 2020 r. w kwocie 240 zł.
 • nagrody świąteczne ( na Święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia) w wysokości 1000 zł brutto każda.

S.U. Krystynka Sp. z o.o. – porozumienie zawarte w dniu 25 lutego br.

 • obligatoryjny wzrost wynagrodzeń zasadniczych, który będzie realizowany od miesiąca marca 2020 r. w kwocie 200 zł.
 • nagrody świąteczne ( na Święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia) w wysokości 1000 zł brutto każda.

Przeczytaj i Udostępnij

Porozumienie płacowe na 2020 rok w PKN ORLEN S.A.

W dniu 28 lutego br., PKN ORLEN i organizacje związkowe porozumiały się w sprawie wzrostu wynagrodzeń w 2020 roku.

Porozumienie przewiduje:

podwyżki obligatoryjne dla pracowników, z wyłączeniem dyrektorów, w łącznej wysokości 300 zł brutto, w podziale 150 zł brutto od 1 marca br. i 150 zł brutto od 1 października br.

– wypłatę nagród jednorazowych w łącznej wysokości 3 500 zł brutto.

podwyżki uznaniowe średnio 100,00 zł brutto na pracownika, które będą przyznawane od 1 lipca br. Przeznaczenie środków na uznaniowy wzrost wynagrodzeń na takim poziomie ma na celu docenienie pracowników o wysokich kompetencjach oraz osiągających najlepsze wyniki w pracy.

PKN ORLEN zadeklarował też wzrost miesięcznej składki podstawowej finansowej przez pracodawcę w ramach Pracowniczego Programu Emerytalnego do kwoty 210,00 zł miesięcznie.

Jednocześnie każdy pracownik otrzyma w 2020 r. doładowanie Karty Zakupowej na kwotę 515,00 zł umożliwiającej dokonywanie zakupów na stacjach ORLEN, z możliwością zamiany doładowania Karty na doładowanie indywidualnego konta na Platformie Kafeteryjnej.

Uzgodniono również waloryzację  dodatków określonych w ZUZP dla uprawnionych pracowników o wskaźnik 4,4% od stycznia br.

Przeczytaj i Udostępnij

 

 

solidarnosc_spch

komisja_krajowa

[wp-rss-aggregator exclude=”331″ limit=”10″]

solidarnosc_plock

[wp-rss-aggregator exclude=”316″ limit=”10″]

solidarnosc_tygodnik