INFORMUJEMY, IŻ NIE WYRAŻAMY ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE FRAGMENTÓW LUB CAŁOŚCI NASZYCH INFORMACJI
PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE BEZ ZGODY I AUTORYZACJI WŁADZ ZWIĄZKU

Negocjacje płacowe w PKN ORLEN S.A.

W dniu wczorajszym odbyło się drugie spotkanie w sprawie negocjacji wzrostu płac w 2020 roku dla Pracowników PKN ORLEN S.A. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 12.00 a zakończyło o 17.15.

Po ponad pięciogodzinnych negocjacjach strony wstępnie uzgodniły :

 • kwotę uznaniowego wzrostu wynagrodzeń,
 • nagrody świąteczne ( na Święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia) w wysokości 1750 zł brutto każda.
 • karta zakupowa o wartości 500 zł,

Zarówno strona pracodawcy jak i strona związkowa widzą konieczność waloryzacji o stopień inflacji składników kwotowych wynagrodzenia tj. zryczałtowanego dodatku zmianowego, dodatku za pełnienie obowiązków ratownika chemicznego, dyżury domowe, składki na PPE.

Natomiast w przypadku obligatoryjnego wzrostu wynagrodzeń zasadniczych występują nadal rozbieżności,  nie tylko co do wysokości procentowej waloryzacji ale i sposobu dystrybuowania ustalonych kwot.

Spotkanie przebiegało w dobrej atmosferze pełnej wzajemnego zrozumienia. Strony dążą do zawarcia porozumienia, ale poczynione ustalenia wymagają dalszych negocjacji, które odbędą się w dniu 28 lutego br.

Przeczytaj i Udostępnij

Początek negocjacji płacowych w PKN ORLEN S.A.

W dniu wczorajszym tj. 29 stycznia br. odbyło się pierwsze spotkanie w ramach negocjacji płacowych w PKN ORLEN S.A. Zgodnie z zapowiedziami na spotkaniu omówiono tzw. otoczenie biznesowe i plany budżetowe PKN ORLEN S.A., a także przekazano informacje na temat rozliczenia funduszu wynagrodzeń za rok 2019. Następne spotkanie wyznaczone jest na dzień 19 lutego na godz. 12.00.

Razem z innymi organizacjami związkowymi wystąpiliśmy z wnioskami o podjęcie negocjacji i wyznaczenie terminu spotkań mających na celu ustalenie przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2020 r. w następujących Spółkach Grupy Kapitałowej:

 • Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.
 • ORLEN Administracja Sp. z o.o.
 • ORLEN Budonaft Sp. z o.o.
 • ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o.
 • ORLEN Eko Sp. z o.o.
 • ORLEN KolTrans S.A.
 • ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o.
 • ORLEN Laboratorium S.A.
 • ORLEN Ochrona Sp. z o.o.
 • ORLEN Paliwa Sp. z o.o.
 • ORLEN Projekt S.A.
 • Centrum Medyczne Medica Sp. z o.o.
 • ORLEN Asfalt Sp. z o.o.

Pisma o podjęcie negocjacji zostały również skierowane do:

 • EnergoRem Płock Sp. z o.o.
 • PETRO Wodkan Sp. z o.o.
 • PETROTEL Sp. z o.o.
 • S.U. Krystynka Sp. zo.o.
 • CLIMBEX S.A.

Czekamy na odzew na nasze pisma. Negocjacje płacowe u tych Pracodawców rozpoczną się prawdopodobnie po zakończeniu negocjacji w PKN ORLEN S.A.

Przeczytaj i Udostępnij

Informacje związkowe

PKN ORLEN S.A.

 • Pierwsze spotkanie dotyczące negocjacji wzrostu płac na 2020 rok odbędzie się 29 stycznia br. Z reguły omawiane są na pierwszym spotkaniu plany budżetowe oraz otoczenie biznesowe PKN ORLEN S.A. , jak również przedstawiciel pracodawcy informuje o sposobie rozliczenia funduszu wynagrodzeń za rok ubiegły. O postępach tegorocznych negocjacji będziemy informować Państwa na bieżąco.
 • Zmiany w Regulaminie ZFŚS z dniem 1 stycznia 2020 r. obejmują:

– zwiększenia progów dochodowych o 500 zł w każdym progu (za wyjątkiem dofinansowania – wsparcie rodziny),

– podniesienia  wysokości dofinansowań dla pracownika i byłego pracownika  – dof. do wypoczynku / leczenia sanatoryjnego o 100 zł w każdym progu dochodowym,

– wprowadzenia świadczenia dla byłych pracowników – dof. pobytu w domach opieki (do wysokości 4.000 zł rocznie)

– rozszerzenia wieku osób uprawnionych (dzieci i młodzież) z 24 lat do 25 lat

– uproszczenia procedury składania dokumentów dot. pożyczek mieszkaniowych

 • W 2020 r. dniem wolnym za świąteczną sobotę przypadającą 15 sierpnia będzie 12 czerwca , natomiast za sobotę przypadającą 26 grudnia –  24 grudnia.

Centrum Edukacji

W dniu 15 stycznia br. podpisaliśmy pierwsze porozumienie ws wzrostu wynagrodzeń w 2020 r. dla Pracowników Spółki. Ustalono wzrost wynagrodzeń w wysokości średnio 200 zł brutto do płacy zasadniczej dla każdego pracownika zatrudnionego na dzień 31.12.2019 r. Podwyżki wynagrodzeń wejdą w życie od 01.01.2020 r.

ORLEN Ochrona

W dniach 4 -5 lutego odbędzie się kolejna sesja negocjacyjna Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Spółki. Strony rozpoczną negocjacje merytoryczne, mamy nadzieję że dokument zostanie wynegocjowany i podpisany w najbliższym czasie.

Centrum Medyczne Medica

Trwają konsultacje dotyczące wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy. Na obecnym etapie po zgłoszeniu uwag do projektu dokumentu przez działające w spółce organizacje związkowe, czekamy na stanowisko pracodawcy.

Przeczytaj i Udostępnij

 

 

solidarnosc_spch

komisja_krajowa

[wp-rss-aggregator exclude=”331″ limit=”10″]

solidarnosc_plock

[wp-rss-aggregator exclude=”316″ limit=”10″]

solidarnosc_tygodnik