INFORMUJEMY, IŻ NIE WYRAŻAMY ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE FRAGMENTÓW LUB CAŁOŚCI NASZYCH INFORMACJI
PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE BEZ ZGODY I AUTORYZACJI WŁADZ ZWIĄZKU

Organizacje związkowe przeciwko zasadom oceny rocznej w PKN ORLEN S.A.

Trzy główne organizacje związkowe działające w PKN ORLEN S.A. nie zgadzają się z propozycją Pracodawcy dotyczącą wprowadzenia zasad oceny rocznej w Spółce, po rocznym okresie bez funkcjonowania oceny.

W grudniu 2014 roku, po trzech latach obowiązywania, organizacje związkowe wypowiedziały Pracodawcy zasady oceny rocznej i przez ostatni rok Koncern obywał się bez niej. Jednak w grudniu minionego roku PKN ORLEN S.A. przedstawił stronie społecznej projekt nowych zasad oceny rocznej. Zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy (ZUZP), obowiązującym w PKN ORLEN S.A., aby wprowadzić zasady oceny rocznej, Pracodawca musi je uzgodnić ze związkami zawodowymi.

Strona związkowa stanowczo sprzeciwia się propozycji Pracodawcy, przedstawiając jednocześnie własne rozwiązania odnośnie zasad oceny rocznej. Koncern już obecnie stosuje nadmierną liczbę formalnych procedur poddających weryfikacji kwalifikacje i wyniki pracy pracowników. Naszym zdaniem, w szczególności niewspółmierną do rzeczywistych potrzeb liczbą takich procedur obciąża się pracowników produkcyjnych. Należą do nich między innymi egzaminy stanowiskowe oraz procedura ocen pracowników dla celów wypłat premiowych.

Uważamy, że proponowana procedura oceny okresowej byłaby kolejną procedurą o charakterze kontrolno-oceniającym, której obowiązkowo poddawani byliby pracownicy spółki. Pracownicy poddawani częstym formalnym procedurom kontrolnym i oceniającym wcale nie pracują lepiej, wydajniej i bezpieczniej. Przeciwnie – stres związany z poczuciem zewnętrznej kontroli ich umiejętności oraz wykonywanej pracy prowadzi do demotywacji zawodowej i „wypalenia” w pracy”. Dlatego organizacje związkowe postulują, aby procedurę oceny okresowej ograniczyć głównie do corocznej rozmowy z przełożonym, podsumowującej roczną pracę pracownika, nastawionej na lepsze poznanie przez przełożonego problemów pracownika związanych z wykonywaną pracą i poziomu jego satysfakcji z pracy.

Według organizacji związkowych procedura oceny powinna koncentrować się na potrzebach szkoleniowo-rozwojowych pracownika, nie ma natomiast potrzeby dokonywania ponownej, szczegółowej oceny wyników pracy, realizacji zadań i celów, gdyż te oceniane są w ramach procedury premiowej.  Ustalenia dokonywane w ramach rozmowy oceniającej nie powinny mieć charakteru nakładanych na pracowników zobowiązań lub poleceń służbowych, których wykonanie jest ściśle rozliczane.

Przeczytaj i Udostępnij

NIE dla sprzedaży ORLEN KolTrans Sp. z o.o.

W dniu 28 stycznia br.  o godz. 15.00 w Spółdzielczym Domu Kultury w Płocku odbyło się spotkanie trzech organizacji związkowych: Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A., Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A. oraz Międzyzakładowego Branżowego Związku Zawodowego w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.  z grupą około 100 pracowników Spółki ORLEN KolTrans Sp. z o.o.

Celem spotkania było poinformowanie załogi o sytuacji, w jakiej znalazła się Spółka, będąca obiektem sprzedaży przez PKN ORLEN na rzecz PKP CARGO Tabor. Atmosfera była gorąca. Pracownicy sygnalizowali swoje niezadowolenie z powodu procesu sprzedaży Spółki, braku zdecydowanego stanowiska w tej sprawie ze strony nowych władz PKN ORLEN, byli zdecydowani w dniu dzisiejszym pikietować przed Domem Technika, w którym odbywać się będzie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN.

Niezadowolenie to jest zrozumiałe, a sytuacja staje się coraz poważniejsza i zmierza do referendum w sprawie strajku. Pracownicy boją się utraty swoich miejsc pracy, relokacji, obniżki wynagrodzeń, braku gwarancji zatrudnienia przez nowego właściciela.

Dla Płocka sprzedaż wiąże się też z utratą wpływów z podatków.

Przeczytaj i Udostępnij

WŁADZE

Prezydium Komisji Międzyzakładowej

                                                                                                                                                                NSZZ “Solidarność”

PKN ORLEN S.A.

kadencja 2018 – 2023

 

 

 1. Balkowski Marek
 2. Borowska Marlena
 3. Borowski Dariusz
 4. Dudkiewicz Monika
 5. Frydrychowska Wiesława – Wiceprzewodnicząca
 6. Gierczak Adam
 7. Kleczkowski Henryk – Przewodniczący
 8. Lewandowski Jacek
 9. Martynowski Witold
 10. Nawrot Tadeusz
 11. Okupski Andrzej
 12. Rogowicz – Krzeszewska Małgorzata
 13. Siarkowski Honoriusz
 14. Zdrojewski Sławomir

 

Przeczytaj i Udostępnij

WŁADZE

Komisja Międzyzakładowa

NSZZ  “Solidarność”

PKN ORLEN S.A.

kadencja 2018 – 2023

 

 1. Balkowski Marek – PKN ORLEN Administracja
 2. Bednarski Henryk – ORLEN Ochrona Sp.z o.o.
 3. Borkowska Marlena – ORLEN Eko Sp. z o.o.
 4. Borowski Dariusz – PKN ORLEN Inwestycje
 5. Chwalisz Sławomir – PKN ORLEN PP12
 6. Domaradzki Ryszard – ORLEN Projekt S.A.
 7. Dudkiewicz Monika – ORLEN Paliwa Oddział Gaz Sp. z o.o.
 8. Filipowicz Zbigniew – PKN ORLEN – BP02 Widełka
 9. Frydrychowska Wiesława – Wiceprzewodnicząca
 10. Gierczak Adam – PKN ORLEN UNB
 11. Gołębiowska Wanda –  ORLEN Medica Sp. z o.o.
 12. Gorzkowski Krzysztof – PKN ORLEN Blok Olejowo – Asfaltowy
 13. Jańczy Jan – Orlen Budonaft Sp. z o.o.
 14. Jasiński Zbigniew – AMLUX Sp. z o.o.
 15. Kleczkowski Henryk –  Przewodniczący
 16. Kryca Radosław – PKN ORLEN Terminal Paliw Nowa Sól
 17. Kubicz Krzysztof – PETROTEL Sp. z o.o.
 18. Lewandowski Jacek – PKN ORLEN Prewencja
 19. Łęcki Rafał – PKN ORLEN Północ
 20. Martynowski Witold – PKN ORLEN SWP
 21. Mokrzanowska Elżbieta – PKN ORLEN Zakupy
 22. Nawrot Tadeusz – ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o.
 23. Nowakowski Mirosław– PKN ORLEN WED
 24. Okupski Andrzej – Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.
 25. Ozdowski Krzysztof – PKN ORLEN Sprzedaż
 26. Pachniewski Bogdan – ORLEN Koltrans Sp. z o.o.
 27. Ploch Halina – PKN ORLEN Południe
 28. Rogowicz-Krzeszewska Małgorzata – Centrum Edukacji Sp. z o.o.
 29. Siarkowski Honoriusz – PKN ORLEN PR6
 30. Skibińska Jolanta – S.U. Krystynka
 31. Sobolewski Robert – ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o.
 32. Tokarczyk Jerzy – Klub Seniora
 33. Walaszczyk Włodzimierz – PKN ORLEN Wschód
 34. Zdrojewski Sławomir – ORLEN Administracja Sp. z o.o.
 35. Zieliński Sylwester –  EnergoRem Płock Sp. z o.o.
 36. Ziółkowski Tomasz – PKN ORLEN Pion Wsparcia Produkcji
Przeczytaj i Udostępnij

 

 

solidarnosc_spch

komisja_krajowa

[wp-rss-aggregator exclude=”331″ limit=”10″]

solidarnosc_plock

[wp-rss-aggregator exclude=”316″ limit=”10″]

solidarnosc_tygodnik